Autor Societat
12 desembre 2014 a 16:15

El Govern reforça les mesures per garantir l’atenció ciutadana durant l’hivern

3 Flares 3 Flares ×

S’habilita una nova línia d’ajuts per garantir el dret a l’habitatge

Mesures del Govern per tal de garantir l'atenció ciutadana durant l'hivern

Mesures del Govern per tal de garantir l’atenció ciutadana durant l’hivern // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha articulat un conjunt de serveis, prestacions i mitjans per tal de garantir una atenció adequada als ciutadans durant els mesos d’hivern.

Pel què fa a l’assistència, es reforcen els serveis sanitaris per afrontar l’increment de la demanda en centres i hospitals, i es garanteix que no es tallarà el subministrament de llum, ni de gas a les persones en situació de vulnerabilitat. En relació a la garantia del dret a l’habitatge i la pal·liació dels efectes d’un eventual desnonament, s’ha habilitat una nova línia d’ajuts per a aturats de llarga durada per tal de fer front al lloguer o a la hipoteca. En matèria d’emergències, Protecció Civil ha engegat un dispositiu de nevades i ha iniciat el període de vigilància per perill d’allaus.

Des de l’1 de desembre, el Departament de Salut ha destinat 30 milions d’euros a reforçar els serveis sanitaris i d’urgències, incrementar el personal assistencial, la vacunació de la grip i l’augment de les campanyes de comunicació per fomentar l’ús adequat dels serveis sanitaris i informar de l’evolució de la grip.

Entre desembre i març, el Servei Català de la Salut incrementarà l’oferta d’hospitalització amb la incorporació de 12.018 noves altes en hospitals d’aguts, i 2.500 en centres sociosanitaris. Paral·lelament, alguns equips d’atenció primària incorporaran professionals de reforç per tal de fer front als increments puntuals de demanda. Aquestes mesures estan previstes al Pla d’urgències de Catalunya, que al seu temps coordina les urgències dels centres d’atenció primària, dels hospitals, i del ventres sociosanitaris entre l’1 de desembre i el 31 de març. A més, diàriament es monitoritza l’activitat dels hospitals, centres d’atenció primària i Sistema d’Emergències mèdiques que es publica setmanalment al Canal Grip, per tal de garantir un seguiment acurat del pla.

En relació al virus de la grip, es manté la campanya de vacunació iniciada a l’octubre, amb una previsió d’1,2 milions de dosis. A més, l’Agència de Salut Pública inicia la vigilància del grau d’activitat de la grip i d’altres infeccions respiratòries que poden provocar increments importants en la demanda assistencial.

Pel què fa a la lluita contra la pobresa energètica, aquesta és una de les prioritats del Govern, tenint en compte les estimacions que afirmen que entre 60.000 i 70.000 persones es podrien trobar actualment en aquesta situació.

Davant de la suspensió del decret contra la pobresa energètica impugnat per l’Executiu espanyol, el Govern, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, ha treballat amb entitats, institucions i companyies subministradores per tal de garantir que aquesta suspensió no sigui perjudicial per les famílies en situació d’especial vulnerabilitat a Catalunya. D’aquesta manera, les companyies de gas i electricitat no tallaran el subministrament a aquelles persones que acreditin la seva situació de vulnerabilitat davant dels serveis socials corresponents.

A més, el Govern continua amb les gestions per a la creació d’un fons de solidaritat energètica que inclouria, a banda del finançament del Govern de la Generalitat, les aportacions voluntàries d’empreses i entitats.

Per la seva banda, el Departament de Benestar Social i Família, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, han posat en marxa uns tallers de formació per tal facilitar coneixements, recursos i eines als professionals que s’encarreguen de gestionar les situacions de pobresa energètica que arriben als serveis socials bàsics, i així ser més eficients.

D’aquesta manera, el “Taller de coneixements i recursos per a situacions de pobresa energètica” tractarà sobre la informació i l’orientació que es pot donar als afectats en relació amb els consums d’electricitat, aigua i gas, i també presentarà experiències i bones pràctiques susceptibles de ser replicades a d’altres territoris.

Un altre dels eixos prioritaris del Govern són les polítiques socials d’habitatge. En aquesta línia, s’ha habilitat una nova línia d’ajuts per als aturats de llarga durada d’entre 100 i 200 euros mensuals per tal de pagar el lloguer o la hipoteca. S’estima que unes 4.000 famílies es podran beneficiar d’aquesta prestació que compta amb una dotació total de 7 milions d’euros. Paral·lelament, l’Agència de  l’Habitatge de Catalunya vehicula diverses prestacions per ajudar els ciutadans amb problemes econòmics a mantenir la seva llar. En total, prop de 25.000 famílies reben anualment algun tipus d’ajut públic.

A més, des de l’any passat s’aplica un protocol pel qual es comunica prèviament als serveis socials qualsevol desnonament hipotecari de risc per la vulnerabilitat de les persones afectades. Aquest protocol és impulsat pel Departament de Justícia, el Tribunal Superior de procuradors de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FCM) i l’Ajuntament de Barcelona.

El Departament d’Ensenyament se suma als serveis socials i garanteix les beques menjador a tots els escolars de primària amb una situació socioeconòmica desafavorida. A més, fruit de l’acord entre el Departament d’Ensenyament, Creu Roja i Càritas, també reben ajuts per dinar al centre els alumnes de secundària de famílies amb dificultats. Cal comentar també que els serveis socials s’encarreguen també de garantir els àpats a casa seva.

Finalment, en l’àmbit de les emergències, Protecció Civil ha encetat el període de vigilància per perill d’allaus, i ha engegat el dispositiu de nevades per atendre possibles emergències i les eventuals afectacions als ciutadans. D’aquesta manera, estan plenament operatius tots els mecanismes preventius dels agents implicats coordinats des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Protecció Civil (CECAT). Enguany cal destacar com a novetat, la incorporació d’Abertis Autopistes a la xarxa de radiocomunicacions RESCAT, que permetrà una comunicació permanent amb el Centre.

El Grup de Predicció d’Allaus, per la seva banda, ha arrancat el període de seguiment i vigilància del perill d’allaus. Protecció Civil recomana a la població que, abans d’anar a l’alta muntanya, consulti el Butlletí de Perill d’Allaus i especialment si viu en zones de risc d’allaus.

3 Flares Twitter 1 Facebook 2 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×