Autor Economia
24 desembre 2014 a 12:00

L’Ajuntament de les Franqueses aprova les ordenances fiscals per al 2015

2 Flares 2 Flares ×

En el Ple extraordinari  de l’Ajuntament

Bellavista. Les Franqueses de Vallès

Bellavista. Les Franqueses de Vallès // Imatge del web lesfranqueses.cat

Dilluns, 22 de desembre, l’Ajuntament de les Franqueses va convocar un Ple extraordinari en el qual, es van aprovar les ordenances fiscals per al 2015. Aquestes van comptar amb els vots a favor de CiU, PSC, PP i UPLF, els vots en contra d’LFI, ERC i PxC, i l’abstenció de CpF.

El grup municipal Les Franqueses Imagina va presentar vint al·legacions per les ordenances del 2015. Una d’aquestes al·legacions presentades va ser la que permetrà reduir encara més la  taxa de recollida de residus als veïns i veïnes que utilitzin la deixalleria municipal habitualment. Concretament, si s’utilitza 6 vegades l’any, la reducció serà del 10% i si s’utilitza 12 vegades, la reducció serà del 20%.

L’alcalde, Francesc Colomer creu que “aquest pas que hem fet, tot i que té un cost per a l’Ajuntament, és molt important, ja que reforça l’objectiu que perseguim de fomentar el reciclatge entre la població”. Els membres de LFI, però, van votar en contra de l’aprovació de les ordenances, perquè, tot i que aplaudeixen el gest del govern, no consideren que sigui suficient.

Per altra banda, en el Ple també s’havia de decidir sobre la modificació de l’ordenança per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos en l’àmbit del Pla de Barris de Bellavista. Una de les modificacions és que amb la nova convocatòria d’ajuts les comunitats podran demanar subvencions per reformar els espais comuns de l’edifici (vestíbul i escala) sempre i quan es realitzin conjuntament amb obres per a la millora de les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres.

L’import màxim de la subvenció serà de 60.000 euros per finca, d’acord amb la nova convocatòria, i s’hauran d’adjuntar els rebuts a les factures de les despeses subvencionades. També, s’ha inclòs la revisió d’un tècnic que recomanarà a la propietat les accions que cal dur a terme per un correcte manteniment i conservació de l’edifici.

Joan Antoni Marín, regidor de Pla de Barris, creu que la primera convocatòria va ser una prova pilot. “És per això que vam veure les mancances que hi havia i hem volgut fer aquestes modificacions en benefici de les comunitats que s’hi puguin acollir”, va explicar.

2 Flares Twitter 1 Facebook 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 2 Flares ×