Autor Economia
7 juny 2015 a 15:00

ACACER i Banc Sabadell signen un acord de col·laboració

3 Flares 3 Flares ×

Volen facilitar el finançament a les entitats associades

Signatura del conveni // Imatge cedida per ACACER

Signatura del conveni // Imatge cedida per ACACER

Àngel Buxó, president d’ACACER, i Gemma Amat, Directora de Col·lectius del Banc Sabadell, van signar el passat 5 de maig un acord de col·laboració que permetrà als membres de l’associació beneficiar-se d’una selecció de serveis i productes financers exclusius, adaptats a la seva activitat professional i a la seva economia personal, en unes condicions preferents. La signatura del conveni es va realitzar després de la 3a Assemblea Anual d’ACACER, celebrada a Foment del Treball, i a la que van participar els socis de l’entitat.

La oferta va destinada a cobrir les seves necessitats, tant de l’economia professional com de la particular i familiar. A més de les empreses associades a ACACER, també es podran beneficiar d’aquestes condicions especials els familiars de primer grau i els empleats dels associats. Amb aquest acord, ACACER i el Banc Sabadell aniran adaptant les ofertes a les necessitats reals dels associats i, quan calgui, es dissenyaran productes específics en funció de les necessitats. La voluntat d’ambdues entitats és activar permanentment la relació per conèixer les necessitats de les entitats i intentar mantenir al dia els serveis i les prestacions que es deriven del conveni.

Destaca de l’oferta per empreses associades el Compte Expansió Negocis PRO, que abona a l’empresa directament el 10% de la quota d’associat, fins a 100 euros anuals per compte, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell, remunerat, sense comissions d’administració i manteniment, ni per transferències nacionals en euros (via BS Online) ni per l’ingrés de xecs en euros domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, targetes gratuïtes i els millors preus en TPV, assegurances, pòlisses de crèdit, rènting, lísing i préstecs.

 L’acord també posa a disposició de les empreses solucions per finançar les seves inversions, com Crèdit PRO, sense comissions d’estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada, per disposar d’un crèdit amb el qual només es paguen interessos quan s’utilitza, o Préstec Inici, destinat al finançament del 100% de la inversió per poder iniciar l’activitat professional en condicions exclusives, o Crèdit Curs-Crèdit Estudis/Màster, per a la formació del mateix professional o dels seus fills.

3 Flares Twitter 1 Facebook 2 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×