Autor Economia
5 juliol 2017 a 18:00

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur

0 Flares 0 Flares ×

Del mes de juny

PIMEC atur Juny17.jpg

Tenint en compte les dades relatives l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

  • PIMEC valora positivament que l’atur mantingui el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals de dos dígits (-13,0% a Catalunya).
  • L’entitat destaca el fet que aquesta millora continua de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat.
  • La patronal assenyala que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres properes al 4% (4,2% a Catalunya).
  • La patronal valora positivament el fet que les perspectives de creixement moderat de l’economia per aquest any es consoliden, fet que explica en gran mesura la reducció de la taxa d’atur i l’increment de l’afiliació i que això incidirà de forma positiva en la demanda interna.
  • En aquest sentit, PIMEC creu convenient dur a terme una nova reforma laboral que millori els desajustos de l’anterior, i que permeti aprofitar l’actual període de creixement per generar més ocupació de qualitat.
  • Finalment, PIMEC creu que la millora de l’economia justifica la reducció de la càrrega fiscal a les empreses, especialment a les pimes, principals creadores d’ocupació del país.

 

Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.329.828 2.501.406 326.932 191.451 310.040 18.433.107
Variació interanual (%) 4,2% 4,4% 4,4% 5,3% 3,8% 3,8%
Variació interanual (nombre) 133.381 98.725 13.870 9.578 11.208 672.835

 

Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 8.804 3.100 1.208 1.972 2.524 168.834
Indústria 48.331 37.996 3.789 1.777 4.769 306.385
Construcció 37.373 26.567 3.930 1.708 5.168 318.684
Serveis 269.675 206.628 22.628 11.345 29.074 2.268.230
Sense ocupació 27.205 20.276 2.521 1.292 3.116 300.678
Total 391.388 294.567 34.076 18.094 44.651 3.362.811
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -19,6% -22,2% -19,5% -21,5% -14,5% -10,5%
Indústria -16,3% -16,6% -13,9% -16,8% -15,9% -13,2%
Construcció -21,3% -21,6% -21,9% -25,1% -17,3% -19,4%
Serveis -11,0% -10,9% -11,0% -13,9% -10,8% -9,1%
Sense ocupació -11,9% -10,8% -15,0% -11,9% -16,6% -10,3%
Total -13,0% -12,8% -13,3% -16,1% -12,8% -10,7%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -2.146 -885 -293 -539 -429 -19.800
Indústria -9.443 -7.568 -613 -360 -902 -46.677
Construcció -10.085 -7.336 -1.099 -571 -1.079 -76.528
Serveis -33.310 -25.173 -2.793 -1.834 -3.510 -226.536
Sense ocupació -3.688 -2.450 -444 -175 -619 -34.702
Total -58.672 -43.412 -5.242 -3.479 -6.539 -404.243
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -1,5% -1,1% -11,3% -5,8% 7,5% 4,5%
Indústria -3,4% -3,4% -4,0% -6,4% -1,4% -3,2%
Construcció -4,1% -4,4% -2,0% -7,5% -2,9% -3,1%
Serveis -4,8% -3,7% -8,5% -8,9% -7,3% -3,2%
Sense ocupació -3,9% -3,3% -6,4% -3,9% -5,4% -3,3%
Total -4,4% -3,7% -7,3% -7,9% -5,3% -2,8%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -134 -35 -154 -121 176 7.249
Indústria -1.700 -1.353 -159 -121 -67 -10.048
Construcció -1.609 -1.236 -81 -138 -154 -10.168
Serveis -13.556 -8.045 -2.109 -1.109 -2.293 -75.101
Sense ocupació -1.103 -701 -172 -53 -177 -10.249
Total -18.102 -11.370 -2.675 -1.542 -2.515 -98.317
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×