Autor Societat
16 agost 2017 a 10:00

4,5 milions d’euros per pagar les retribucions dels càrrecs electes

0 Flares 0 Flares ×

De municipis de fins a 2.000 habitants

Església Sant Martí de Mura // Foto: Sergi Colomer

Església Sant Martí de Mura // Foto: Sergi Colomer

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha resolt la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins a 2.000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici de 2017. D’acord amb el resultat, 442 ajuntaments rebran un import total de 4.487.818,60 euros, que es destinaran a fer front a la totalitat de mesos de dedicació exclusiva o parcial en què els càrrecs electes percebin una retribució de l’ens local.
La convocatòria d’aquest 2017 ha rebut un total de 482 sol·licituds, de les quals 442 han estat aprovades i 40 excloses, per no complir amb els requisits establerts a la convocatòria o per manca de presentació de documentació econòmica. Cal recordar que Catalunya té actualment 597 municipis menors de 2.000 habitants, que podien acollir-se a la convocatòria.
Compensacions per trams de població
Les compensacions que rebran els ajuntaments són les que s’estableixen al Decret 69/2008, d’1 d’abril, pel qual es preveuen tres trams de dotació mensual màxima per electe i corresponent a una dedicació completa: per a municipis fins a 100 habitants, 861,62 euros; per a municipis entre 101 i 500 habitants, 1.033,23 euros, i per a municipis fins a 2.000 habitants, 1.458,81 euros.
El Decret també estableix que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost de l’ajuntament sol·licitant no ha de superar en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu tram de població i que el ens destinatari estigui al corrent de la rendició de comptes al Departament de Governació i a la Sindicatura de Comptes.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×