Autor Societat
24 gener 2018 a 15:00

Subvenció de 4,7 meurs de l’Agència de Residus de Catalunya

0 Flares 0 Flares ×

S’hi beneficiaran 43 ens locals

deixalleria

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 4,7 milions d’euros en ajuts als ens locals, corresponents a la convocatòria de l’any 2017 per a la instal·lació de deixalleries municipals. En aquesta convocatòria s’hi beneficiaran 43 ens locals que realitzaran 115 actuacions subvencionades.
Per demarcacions, a l’Alt Pirineu i Aran s’hi destinaran 309.800 euros a cinc ens per a sis actuacions; a Barcelona, 1.720.000 euros a 11 ens per a 40 actuacions; a Tarragona, 588.000 euros a cinc ens per a set actuacions; a la Catalunya Central, 280.000 euros a sis ens per a sis actuacions; a Girona, 798.000 euros a nou ens per a 22 actuacions; a Lleida, 234.000 euros a quatre ens per a set actuacions; i a les Terres de l’Ebre 794.000 euros a tres ens per a 27 actuacions.
Prioritzant instal·lacions de proximitat
 
Aquests ajuts s’adrecen a implantar i millorar deixalleries per a la gestió de residus municipals, tant si són fixes com mòbils. La meitat es destinaran a instal·lacions noves, ja siguin minideixalleries o deixalleries mòbils que donin servei principalment a habitants que actualment no disposin d’aquest servei o que l’ajut els permeti una millora i aproximació dels serveis existents.
L’altra meitat servirà per millorar o ampliar instal·lacions ja existents. Els projectes presentats inclouen actuacions per garantir l’accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i l’adaptació a la normativa vigent.
Foment de la recollida selectiva
Les deixalleries són els centres de recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final. Aquestes instal·lacions estan orientades a residus especials en petites quantitats –com pintures, dissolvents, o bateries–, residus voluminosos –com mobles o electrodomèstics–, vegetals i runes, per assolir nivells més alts de recollida selectiva. A Catalunya hi ha unes 480 deixalleries.
Relació de subvencions: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2018/01/23/10/05/5dc0faf3-cd05-4556-9b32-be401c5dce6c.pdf
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×