Autor Articles i estudis
17 març 2018 a 18:00

Consum col·laboratiu, aclarint dubtes

0 Flares 0 Flares ×
Plataforma Mi Comercio Online

Plataforma Mi Comercio Online

Avui, després dels 4 primers articles referents al Consum Col·laboratiu, intentaré donar resposta a algunes de les consultes rebudes prometent a més que en propers articles aniré contestant les restants.
En l’últim article, explicava com amb el nostre consum propi habitual podríem aportar part del marge d’aquestes compres a fundacions i ONG.
He rebut consultes com:
– Som una comunitat de veïns que tenim previst efectuar la rehabilitació de la façana dins de 2 anys, ¿Podríem destinar part del marge de les nostres compres habituals a un fons per a aquesta finalitat i estalviar-nos derrames o reduir el seu import ??
La resposta és afirmativa i, a més, podreu saber al centim, quants diners ha destinat cada propietari per si ho creieu convenient descomptar de forma personalitzada el seu import de cada rebut.
– Som una entitat esportiva en una zona amb una alta taxa d’atur i molts dels esportistes no disposen de possibilitats per fer efectiva la quota. La nostra activitat esportiva permet que molts nens i joves no deambulen pels carrers i places de la població. Existeix la possibilitat que els pares i veïns dels esportistes puguin dedicar part del marge de les compres habituals a aquesta entitat esportiva i així aconseguir becar aquests joves sense possibilitat de pagar la quota?
La resposta també és afirmativa i, en aquest cas, ja hi ha una entitat que, amb la meva ajuda, ja està preparada per rebre aquest marge tan aviat com els inscrits en el seu Grup de Consum comencin a efectuar les seves compres al Grup de Consum Col·laboratiu.
Recordar-vos que podeu adreçar els vostres dubtes i consultes a consum.colaboratiu@gmail.com i, de forma privada i particular us contestaré personalment.
Aquí us deixo els enllaços dels articles publicats

goo.gl/QMn3qU

goo.gl/6TrzQs

goo.gl/ULvPRr

goo.gl/d9DJ6o

Consumo colaborativo, aclarando dudas

Hoy, después de los 4 primeros artículos referentes al Consumo Colaborativo, voy a intentar dar respuesta a algunas de las consultas recibidas prometiendo además que en próximos artículos iré contestando las restantes.

En el último artículo, explicaba como con nuestro consumo propio habitual podríamos aportar parte del margen de esas compras a fundaciones y ONG’s.

He recibido consultas como:

  • Somos una Comunidad de vecinos que tenemos previsto efectuar la rehabilitación de la fachada dentro de 2 años, ¿Podríamos destinar parte del margen de nuestras compras habituales a un fondo para esa finalidad y ahorrarnos derramas o reducir su importe??

La respuesta es afirmativa y, además, podréis saber al céntimo, cuánto dinero ha destinado cada propietario para sí lo creéis conveniente descontar de forma personalizada su importe de cada recibo.

  • Somos una entidad deportiva en una zona con una alta tasa de paro y muchos de los deportistas no disponen de posibilidades para hacer efectiva la cuota. Nuestra actividad deportiva permite que muchos niños y jóvenes no deambulen por las calles y plazas de la población. ¿Existe la posibilidad de que los padres y vecinos de los deportistas puedan dedicar parte del margen de las compras habituales a esta entidad deportiva y así conseguir becar a esos jóvenes sin posibilidad de pagar la cuota?

La respuesta también es afirmativa y, en este caso, ya hay una entidad que, con mi ayuda, ya está preparada para recibir ese margen tan pronto como los inscritos en su Grupo de Consumo empiecen a efectuar sus compras en el Grupo de Consumo Colaborativo.

Recordaros que podéis dirigir vuestras dudas y consultas a consum.colaboratiu@gmail.com y, de forma privada y particular os contestaré personalmente.

Aquí os dejo los enlaces de los artículos publicados

goo.gl/QMn3qU

goo.gl/6TrzQs

goo.gl/ULvPRr

goo.gl/d9DJ6o

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×