Autor Sanitat
27 Setembre 2014 a 13:00

CiU aconsegueix la inclusió de dones en els assajos clínics

La fi, aconseguir tractaments més segurs i eficaços

Lourdes Ciuró, diputada al Congrés per CiU // Imatge del web de CiU

Lourdes Ciuró, diputada al Congrés per CiU // Imatge del web de CiU

La Comissió d’Igualtat al Congrés ha donat suport unànime a la proposició no de llei presentada per CiU i consensuada amb PP i PSOE per fomentar la inclusió de les dones als assajos clínics i així promoure la “seguretat i eficàcia” dels medicaments en les dones evitant una extrapolació dels resultats.

Lourdes Ciuró, portaveu d’igualtat, ha explicat que l’objectiu és aconseguir que el futurs fàrmacs comptin amb investigacions realitzades tant amb homes com amb dones i així poder donar una resposta més precisa als tractaments, tenint en compte les diferències inherents al gènere.

Ciuró que ha afirmat que “és una qüestió d’equitat” ha explicat que tradicionalment els assaigs clínics ham comptat amb la participació dels homes degut a la port que aquests poguessin afectar a la gestació de la dona. Per aquest motiu s’ha extrapolat la resposta dels medicaments sense tenir en compte les peculiaritats del gènere femení. Per tant, aquest fet podria incidir en l’eficàcia del medicament sobre la població femenina.

La portaveu d’igualtat ha afirmat que “cal evitar el biaix en l’evidència científica i propiciar la participació de la dona per obtenir mostres que tinguin en compte les seves peculiaritats i obtenir així medicaments més eficaços i segurs per a aquesta població”, un fet que segons Ciuró “redundaria en una millora social i al benestar de la salut pública”.

La Proposició de no Llei de CiU aprovada després d’incloure una esmena transaccional, estableix la instancia del Congrés dels Diputats al govern de l’Estat a continuar amb el desenvolupament de les mesures que l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris està aplicant per tal d’afavorir la participació de la dona als assajos clínics.

En aquesta Proposició es contempla la promoció de la seguretat i l’eficàcia dels medicaments en les dones evitant l’extrapolació dels resultats; el foment de la visibilitat de les dones en la recollida d’informació en l’anàlisi de dades; la promoció de la realització d’assajos clínics sobre patologies cròniques, especialment sobre les que tenen més incidència en dones i que encara no tenen un tractament efectiu; la conscienciació de la societat de la necessitat de realitzar assaigs clínics amb un reflex fidel de la comunitat, i l’elaboració d’un material divulgatiu que millori la informació sobre les diferències per sexe i l’anàlisi de gènere en els assaigs clínics.

Switch to mobile version