Autor Política
26 Novembre 2014 a 17:30

L’Ajuntament celebra el Ple ordinari del mes de novembre

El PP va votar en contra de totes les mocions presentades

Ajuntament Granollers

Façana de l’Ajuntament de Granollers // Imatge del web Wikimedia Commons

Ahir es va cel·lebrar el Ple ordinari de l’Ajuntament de Granollers del mes de novembre amb un ordre del dia força dens. Aquest és el resum dels principals acords que es van pendre durant la sessió del consistori municipal.

1) Aprovació de l’acta anterior del mes d’octubre.

2) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació pel repartiment que de les actes de les sessions 36 a 39 s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’article 22.2a) de la Llei 7/1985

3) Control i fiscalització del Ple del òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l’alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte.

Quant a la Comissió Informativa de l’Àrea de Govern i Economia aquests van ser els punts acordats:

4) Es va donar compte al Ple del cesament com a personal eventual administratitu, adscrit al Grup Municipal del Partit Popular amb efectes de 30 de novembre del senyor Alejandro Esperanza Martín.

5) Es dóna compte al Ple del nomenament com a personal eventual administratiu, adscrit al Grup Municipal del Partit Popular amb efectes de 1 de desembre de 2014, de la senyora Araceli Amatller Medina.

6) Es va aprovar per unanimitat la modificació del representats del Grup Municipal d’AG a diferents consells sectorials, quedant així: Consell Gent Gran (Modest Belles i Pou); Fòrum de Comerç i Turisme (Modest Belles i Pou); Consell de Mobilitat (Núria Maynou i Hernández).

7) El Ple va aprovar per unanimitat atorgar les Medalles de la Ciutat de l’any 2014 a les següents persones i entitats:

Montserrat Ponsa i Tarrés (El Pont de Vilomara, 1937). Per la seva defensa de la justícia social, la pau i els drets humans.

Societat Coral Amics de la Unió. Entitat nascuda a Granollers l’any 1877, integrada en el moviment associatiu impulsat per Josep Anselm Clavè, fundador a Catalunya dels cors claverians.

Editorial Alpina SL. Pel seu compromís amb el país i amb Granollers, més enllà de la lògica empresarial, en una trajectòria que s’estén des de gairebé setanta anys.

8) Es va aprovar per unanimitat l’article 5 de l’acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu pel que fa referència a la creació d’una comissió de seguiment, els seus membres, les funcions i el funcionament.

Dins de la Comissió Informativa de l’Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadana es van produir els següents acords:

9) Un dels temes més importants de tota la sessió va ser l’aprovació del Pla de Projecció Exterior de Granollers, que tant el PAM com el II Pla Estratègic recullen com a projecte prioritari, i que té com a objectiu a mig termini (2014-2018) donar suport a la internalització de la ciutat, basat en els seus actius i objectius estratègics que abasta tots els àmbits, tant de l’administració municipal com d’altres agents.

10) El Ple va aprovar per unanimitat inicialment la modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica (ORAE), que té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement de les relacions jurídicoadministratives entre els ciutadans i el conjunt de l’Administració municipal.

Pel que fa referència a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la persona, aquests van ser els principals acords de la sessió del dia 25:

11) Aprovar la modificació de l’encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts, a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL-GASL. Aquest punt es va aprovar nómes amb els vots del PSC, La resta de grups va votar en contra o és va abstenir.

12) Finalment en l’apartat de les mocions de la Junta de Portaveus, és van enumerar i aprovar les següents:

– Es va aprovar per majoria absoluta de tots els grups municipals, amb el vot en contra del PP, la moció relativa presentada per el Grup Municipal d’AG sobre la llicència esportiva espanyola única.

– Moció presentada per els Grups Municipals Socialista, de CiU i d’ICV-EUiA-E, de rebuig a la imputació i suspensió de la normatva sobre la pobresa energètica i adopció de mesures urgents per pal·liar-la. Es va aprovar per majoria absoluta de tots els grups amb el vot en contra del PP.

– Va estar aprovada per majoria absoluta de tots els grups amb el vot en contra del PP, la Moció dels Grups Municipals d’ICV-EUiA-E i d’AG en suport de la presentada per “Papers i drets per a tothom” per a la millora de les condicions de vida de determinats col·lectius de persones migrades al nostre país i a la ciutat de Granollers.

– Moció presentada per el Grup Municipal d’ICV-EUiA-E davant les indemnitzacions del Projecte Castor. Aprovada amb el vot en contra del PP.

– Moció presentada per el Grup Municipal d’ICV-EUiA-E de rebuig a l’acord comercial d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. Aprovada per majoria absoluta amb el vot en contra del PP i l’abstenció de CiU.

– Moció de la Junta de Portaveus a partir d’una Iniciativa d’Amnistía Internacional amb motiu del Dia Internacional “Ciutats per la Vida-No a la Pena de Mort”.

 

Switch to mobile version