Autor Societat
28 Febrer 2015 a 15:30

La Roca adjudica el nou contracte d’enllumenat públic

Es busca aconseguir un estalvi d’un 81% en el consum

Enllumenat públic

Enllumenat públic // Imatge cedida per l’Ajuntament de La Roca del Vallès

L’Ajuntament de La Roca del Vallès va adjudicar el passat dijous un nou contracte de servei energètic i manteniment integral de l’enllumenat públic amb una inversió d’1’5 milions d’euros, la més important del mandat. Amb aquest contracte es busca estalviar un 81% en el consum. Els treballs previs s’han fet sota la supervisió i tutela dels serveis de la Oficina Tècnica del Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona, que han subvencionat el projecte amb 14.400 euros.

La licitació ha tingut un nivell de competitivitat important, ja que es comptava amb diferents ofertes de tres empreses, entre les quals hi ha algunes de les més importants del sector. Les tres empreses havien quedat empatades en tots els aspectes tècnics i econòmics de la licitació, en ofertar totes elles, els màxims sol·licitats. Durant el procés, ha calgut acudir als Plecs Generals de Contractació per tal de determinar el primer criteri de desempat, consistent en sol·licitar a les empreses licitadores el número de treballadors amb discapacitats en plantilla, que ha de ser superior al 2%. Aquest aspecte ha alentit el procés d’adjudicació que s’havia previst pel mes d’octubre de 2014.

Finalment, l’empresa guanyadora ha resultat Rubatec, que ha acreditat disposar de més del 2% de treballadors amb discapacitats en plantilla, i ser també la que acumula el major percentatge de treballadors amb discapacitats, incloent mesures alternatives i de subcontractació. Rafael Ros, alcalde de La Roca, ha agraït a l’empresa Sece els serveis prestats durant 15 anys al municipi de La Roca, i ha agraït la oferta presentada que ha estat a l’alçada de les altres dues. Ros va explicar que aquesta inversió serà “serà la més important del mandat i la podem fer perquè l’autofinançarem amb l’estalvi de consum energètic”. A més, va declarar que “aquest nou model està pensat en un compromís amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic i ens converteix en un referent en el compromís mediambiental. A part, suposarà una estalvi anual. És evident que amb la renovació del servei aprofitem per modernitzar-nos, oferint el millor servei als ciutadans“.

La inversió prevista és de 1.459.027,37 euros, i la seva amortització s’aconsegueix amb l’estalvi generat durant un termini de 15 anys, que serà la durada del nou contracte. Amb aquesta actuació, l’Ajuntament aconsegueix mantenir la partida pressupostària actualment destinada a consum elèctric a la via pública, que és de 250.000 euros/l’any, destinant 76.700 euros al consum futur, i 173.300 euros a amortitzar la inversió, amb l’estalvi aconseguit.

Les mesures d’estalvi es centraran en actuacions sobre làmpades, lluminàries i sistemes d’encesa i de regulació, amb la finalitat d’acomplir les normatives d’eficiència i de contaminació lumínica. Aquest estalvi es destinarà a amortitzar la inversió i a fer rendible l’actuació. Es substituiran el total dels 4.221 punts de llum de l’enllumenat públic per altres de tecnologies de major eficiència energètica que majoritàriament seran amb sistemes a base de LEDs. Les noves lluminàries seran de llum blanca, la qual cosa permetrà també millorar a les nits la qualitat de l’espai públic urbà i la seva seguretat.

La Regidoria d’Espai Urbà va iniciar la campanya de reducció del consum d’energia elèctrica l’any 2012 amb la introducció d’unes primeres mesures d’eficiència i estalvi en l’enllumenat públic, com la desconnexió de punts de llum a partir de certa hora, en certes vies i en determinades circumstàncies, i l’apagada selectiva en alguns sectors. Amb aquesta apagada selectiva, l’Ajuntament va aconseguir estalviar 90.000 euros al 2012, amb un 40% de llums apagats, i 72.000 euros al 2013, amb un 22% de llums apagats.

Switch to mobile version