Autor Societat
22 Març 2015 a 15:00

Les instal•lacions lumíniques exteriors hauran de deixar de funcionar abans de 4 anys

Les instal·lacions actuals són obsoletes, ineficients i  inadequades

Les instal•lacions lumíniques exteriors hauran de deixar de funcionar abans de 4 anys

Les instal•lacions lumíniques exteriors hauran de deixar de funcionar abans de 4 anys // Imatge del web gencat.cat

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha decidit modificar la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Així ho ha comunicat a través de la publicació de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives, que suposarà la renovació de l’enllumenat en tres actuacions.

D’una banda, la Llei considera les que les instal·lacions d’enllumenat existents són obsoletes, ineficients i inadequades. Es tracta de làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió, que afecten substancialment la biodiversitat i són potencialment contaminants després del seu ús. Estan ubicades en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica i dirigeixen bona part de la llum cap al cel.

El nou redactat, estableix que aquestes instal·lacions han de deixar de funcionar a partir d’una data determinada en funció de la titularitat de la instal·lació i de l’indret on es troba ubicada. Per exemple, aquelles situades en una zona de màxima protecció, el termini venç el 31 de març de 2016. Per a la resta d’instal·lacions, les de titularitat pública s’han d’adequar abans del 31 de desembre de 2016, mentre que les de titularitat privada, el marge s’allarga fins a finals de 2018. La Direcció General de Qualitat Ambiental creu que la substitució d’aquests enllumenats exteriors reduirà del consum elèctric anual de 100 GWh i un estalvi econòmic de 18 MEUR/any. D’aquesta manera, les inversions que cal realitzar es recuperaran en el termini d’uns 5 anys.

En segon lloc, la Llei també estableix la modificació de les activitats sotmeses a la normativa de prevenció i control. En aquest sentit, el control ambiental de l’enllumenat exterior es farà amb una periodicitat màxima de 6 anys, de manera que s’eixampla el termini que, fins ara podia arribar a ser d’un any, racionalitzant i reduint les càrregues administratives. Aquesta mesura facilita els procediments per a les activitats amb instal·lacions d’enllumenat exterior sense minvar la protecció del medi. A més, suposa un estalvi superior a 100.000 euros anuals per al conjunt dels titulars.

I finalment, la norma clarifica la interpretació sobre les limitacions de funcionament aplicables a l’enllumenament de les pistes d’esquí, deixant al desenvolupament reglamentari, la concreció de les condicions.

Switch to mobile version