Autor Entitats
22 Març 2015 a 16:00

PIMEC signa un conveni de col•laboració amb ASSISTEROFFICE

Donarà solucions a més de 56.000 autònoms

Antoni Cañete i Carlos Vázquez signen el conveni de col·laboració

Antoni Cañete i Carlos Vázquez signen el conveni de col·laboració // Imatge cedida per PIMEC

La darrera reforma fiscal que el Govern central va aprovar, centrada en el règim tributari d’Estimació Objectiva, també nombrada de Mòduls, fa que només la podran aplicar els empresaris autònoms que compleixin una sèrie de requisits, a partir de l’1 de gener, quan aquesta entra en vigor. Alguns d’aquests requisits són que el volum anual d’ingressos no podrà superar la xifra de 150.000 €/any en l’any anterior, amb el límit anterior de 450.000 euros. La facturació no haurà de superar els 75.000 euros anuals quan el destinatari sigui un empresari o professional. En canvi, per les activitats agrícoles i ramaderes el límit serà de 250.000 €/any. També, el volum anual de compres de béns i serveis no podrà superar els 150.000 €/any, davant el límit anterior de 300.000 euros l’any. El darrer requisit exclou les activitats per a les quals existeixi l’obligació de retenir sobre els ingressos que generin.

PIMEC considera que aquest canvi normatiu restringeix l’abast dels Mòduls, provocant la sortida de 56.000 autònoms de Catalunya. PIMEC va ser l’única patronal de tot l’Estat que va presentar diferents esmenes de la reforma fiscal, com una moratòria del Règim de Mòduls que permeti la reforma gradual i consensuada amb els agents socials. Davant el rebuig del Congrés, PIMEC segueix cercant solucions pels milers d’autònoms que hauran de gestionar els seus comptes i presentar declaracions per Règim General, a partir del 2016.

D’aquesta manera, PIMEC signa un conveni de col·laboració amb ASSISTEROFFICE, plataforma líder en solucions de gestió i fiscalitat al núvol, que permetrà als autònoms donar compliment a les seves obligacions comptables i fiscals amb les màximes garanties i a un cost assequible. Els socis de PIMEC gaudiran d’aquesta plataforma amb descomptes i assistència tècnica gratuïta.

Carlos Vázquez, soci d’ASSISTEROFFICE, creu que “aquesta aposta conjunta ha de permetre impulsar una solució innovadora i orientada a les demandes que genera la recent reforma fiscal”. Mentre que el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete afegeix que “amb aquest acord PIMEC es manté fidel a la seva missió de cercar solucions per a pimes i autònoms que els permetin superar les dificultats, en aquest cas derivades d’una regulació que, novament, no ha tingut en compte la realitat de les empreses més petites, malgrat que constitueixen el gruix de la nostra economia”.

Switch to mobile version