Autor Política
20 Maig 2015 a 16:00

Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació

Es sotmet al que regulen les bases aprovades al Ple Municipal

Subvencions // Imatge del web Pixabay

Subvencions // Imatge del web Pixabay

L’Ajuntament de Caldes de Montbui convoca una subvenció per la regulació de la concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desafavorits. La present convocatòria té caràcter finalista i se sotmet al que regulen les seves bases aprovades definitivament el 26 de febrer de 2015 en el Ple Municipal.

Els projectes que es presentin a la convocatòria han de tenir com a finalitat algun dels objectius següents: la cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, el foment de la solidaritat ciutadana amb els països empobrits o en greu crisi, el foment de la cultura de la pau, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals i la promoció de la lluita contra les desigualtats, l’eradicació de la pobresa i l’empoderament de les dones als països empobrits.

Com a objectiu general que els projectes i activitats compleixin els requisits que estableix la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Els beneficiaris de les subvencions són les entitats que reuneixin els requisits del punt número quatre de les bases aprovades.

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP de Barcelona.

Per més informació podeu consultar en aquest enllaç:

https://www.caldesdemontbui.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/avisos/2015-05-18-subvencions-per-a-projectes-de-cooperacio-al-desenvolupament-i-solidaritat-amb-els-pobles-mes-desfavorits.html

Switch to mobile version