Autor Societat
18 Juliol 2015 a 18:00

Augmenten un 25% les inspeccions ambientals de l’activitat industrial

L’OAEC celebra els seus 15 anys amb un acte commemoratiu

Inspecció ambiental // Imatge cedida per la Generalitat

Inspecció ambiental // Imatge cedida per la Generalitat

Durant l’acte de commemoració dels 15 anys de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OAEC) s’ha donat a conèixer que el nombre d’inspeccions ambientals de l’activitat industrial ha augmentat un 25% respecte el 2014, com a conseqüència de l’aprovació de la Directiva d’emissions industrials, traduïda a Catalunya amb l’aprovació del Pla d’inspeccions industrials per als anys 2014-2015 a partir de la qual l’administració ha de planificar i programar sistemàticament la inspecció ambiental d’aquests establiments.

El 2014 es van realitzar un total de 537 inspeccions, el 58% de les quals a establiments de naturalesa industrial. Per aquest any, s’espera que la xifra augmenti fins a les 700 inspeccions requerides. Actualment, més de 1.291 establiments estan sotmesos a aquest règim de vigilància, control i inspecció ambiental, comptant explotacions ramaderes, dipòsits controlats, instal·lacions de gestió de residus i activitats industrials.

L’OAEC és l’encarregada de vetllar que les activitats potencialment contaminants compleixin amb la legislació vigent, millorar la gestió i la qualitat ambiental. Per a dur a terme aquesta missió, l’OAEC habilita les entitats que s’encarreguen d’executar els controls i inspeccions ambientals, i també supervisa i sanciona les seves actuacions.

Són dades que va donar a conèixer la setmana passada l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OAEC), durant l’acte de commemoració dels 15 anys de la seva posada en funcionament. L’oficina, adscrita Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, és l’ens encarregat de vetllar que les activitats potencialment contaminants compleixin amb la legislació vigent, així com per millorar la gestió i la qualitat ambiental.

En els seus 15 anys d’existència, l’OAEC ha comptabilitzat més de 60.000 actuacions de control, inspecció i verificació ambiental a empreses i establiments, dels quals 33.000  corresponen a controls ambientals, 12.000 certificacions tècniques, 9.500 verificacions ambientals, 3.400 verificacions de gasos amb efecte hivernacle, 1.500 de contaminació acústica, i 650 inspeccions d’emissions industrials (DEI).

Actualment, la xifra de tècnics i entitats habilitades per exercir l’activitat de vigilància, control i inspecció de l’activitat econòmica ascendeix a 250 professionals i 55 entitats, que es distribueixen segons l’àmbit d’actuació en: 22 entitats de prevenció acústica, 10 entitats ambientals de control, 10 verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte hivernacle, 9 unitats tècniques de verificació ambiental i 4 verificadors d’etiqueta ecològica.

A més, l’OAC garanteix l’eficiència del sistema també mitjançant la supervisió de les actuacions realitzades per entitats, amb intervencions aleatòries de les actuacions i tècnics habilitats de cada entitat, i amb algunes per reclamacions.

En l’acte de commemoració s’han presentat també les novetats que inclou el nou decret regulador, com eliminar la normativa antiga i unificar-la en un sol text reglamentari, concentrar les diferents unitats del Departament de Territori i Sostenibilitat que s’encarreguen de tasques d’habilitació d’entitats col·laboradores en matèria de medi ambient en una sola per donar coherència al sistema i simplificar els tràmits administratius que no aporten cap valor afegit al procediment i suposen costos innecessaris per a les entitats peticionàries i per l’Administració.

Switch to mobile version