Autor Política
24 Juliol 2015 a 11:30

El Ple de l’Ajuntament complementa l’organització municipal per al mandat 2015-2019

S’aprova la creació de 4 comissions de seguiment

Ple de Mollet // Imatge cedida per l'Ajuntament de Mollet

Ple de Mollet // Imatge cedida per l’Ajuntament de Mollet

En la darrera sessió plenària de Mollet, celebrada dimecres, es va proposar l’aprovació de la creació de quatre comissions de seguiment formades per representants de tots els grups. Aquestes comissions, que es van aprovar i que es posaran en marxa a partir del setembre, abordaran les temàtiques següents: Drets Socials, Habitatge i Convivència; Promoció Econòmica i Ocupació, Transparència i Participació Ciutadana; i les empreses municipals i ens supramunicipals.

D’altra banda es va aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal, inclosa en aquest acord, per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent i a la nova situació de la Corporació.

Aprovació del règim de dedicacions i les retribucions del govern de la ciutat i la resta de regidors

El ple de l’ajuntament va aprovar la congelació de les retribucions als regidors i regidores de la corporació, la proposta de rebaixa que va fer l’alcalde del seu sou d’un 10% respecte al que es va aprovar l’any 2007 (aquesta nova rebaixa situa la seva retribució un 10% per sota del límit legal), la reducció d’un 5% de les aportacions que es fan als grups municipals i la incorporació d’un regidor a dedicació exclusiva a cada grup municipal de l’oposició a més del regidor/a portaveu a dedicació parcial. D’altra banda, tampoc es contempla cap import en concepte d’indemnització per assistències.

 Pel que fa al personal eventual, es va aprovar el nomenament de 3 llocs de treball, un numéro molt per sota del límit màxim establert per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que enel cas de Mollet és de 13.

Al darrer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió extraordinària, el ple també va donar el seu vistiplau als diferents nomenaments de representants de l’Ajuntament a entitats i organismes.

Switch to mobile version