Autor Economia
10 Juliol 2015 a 18:00

La Generalitat destinarà 4 milions d’euros a la integració sociolaboral

Va dirigida a persones en risc d’exclusió a través d’empreses d’inserció

Inserció laboral // Imatge del web Pixabay

Inserció laboral // Imatge del web Pixabay

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, destinarà 4 milions d’euros a la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió social a través d’empreses d’inserció. La convocatòria s’obre inicialment amb 1,7 milions d’euros, però arribarà posteriorment al total esmentat, completant un 14,2% d’increment respecte a l’edició de l’any passat.

Les empreses d’inserció són iniciatives de l’economia social que combinen la lògica empresarial amb estratègies que fan possible la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió i dificultats específiques per a la inserció en el mercat de treball; és a dir, són projectes que aconsegueixen una doble rendibilitat: econòmica i social.

Per aconseguir el seu objecte social, aquestes empreses desenvolupen una activitat econòmica de producció de béns i de prestació de serveis en qualsevol sector del mercat, realitzant un treball productiu i participant regularment en les operacions del mercat. En aquest sentit, l’acompliment del seu objecte social necessita de la utilització i desenvolupament de les mateixes eines i tècniques de gestió que qualsevol altre empresa, i de la lluita per aconseguir mercat oferint productes i serveis de qualitat a un preu competitiu.

Els fons que el Departament destina a ajuts a les empreses d’inserció són per a la realització d’accions que millorin l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social; en concret, hi ha dos programes. El primer és Suport al funcionament de les empreses d’inserció, on es subvencionen els costos salarials derivats de la contractació de tècnics d’acompanyament a la inserció o a la producció. Els tècnics d’acompanyament a la inserció donen suports a les persones en accions formatives perquè adquireixin hàbits personals i socials; fan orientació laboral i elaboren plans personals d’ocupació i formació.

L’import màxim per a cada tècnic d’acompanyament a la inserció és de 25.000 euros anuals. Pel que fa als tècnics d’acompanyament a la producció, fan acompanyament en l’acció formativa en competències tècnic-professional així com en l’adquisició d’hàbits laborals. L’import màxim per a cada tècnic d’acompanyament a la producció és de 21.000 euros.

El segon programa és Incentius a la contractació de persones en risc d’exclusió per part de les empreses d’inserció. Aquest programa fomenta la contractació d’aquest col·lectiu amb una subvenció a la contractació fins a un màxim del 100% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que actualment és de 569,12 euros mensuals, sense que l’ajut pugui superar el 60% de la base de cotització del treballador.

Actualment a Catalunya hi ha 62 empreses d’inserció que donen feina a 1.922 persones, 895 personal d’estructura i 1.027 personal d’inserció. En el període 2006-2014, el nombre d’aquestes empreses inscrites al registre s’ha incrementat en un 114% i pel que fa a les persones contractades ha crescut en un 159%. Amb tot, aquestes companyies facturen 30,8 milions d’euros.

Les persones immigrades, amb un 20% del total, són el col·lectiu majoritari en situació d’exclusió social objecte de contractació per part d’aquestes empreses, seguit dels joves amb un 13% i de les persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) amb un 11%. Les sortides per inserció es donen majoritàriament a l’empresa ordinària. De les persones que han finalitzat el seu itinerari durant el 2013, entre un 35% i un 40% han aconseguit inserir-se.

Switch to mobile version