Autor Ensenyament
24 Juliol 2015 a 17:00

Una estudiant de Lliçà de Vall és la primera en tot l’Estat en sol•licitar un préstec Màster Erasmus+

El Master té un cost de 26.000 euros

L'estudiant de Lliça de Vall, Meritxell Guerra, és la primera en tot l'Estat en sol•licitar un préstec Màster Erasmus+ // Imatge cedida per la Caixa

L’estudiant de Lliça de Vall, Meritxell Guerra, és la primera en tot l’Estat en sol•licitar un préstec Màster Erasmus+ // Imatge cedida per la Caixa

L’estudiant d’enginyeria de Lliçà de Vall de 23 anys d’edat, Meritxell Guerra, ha estat la primera de tot l’estat espanyol en cursar una sol·licitud d’un préstec Màster Erasmus+ per cursar un màster en management a París (HEC). Aquest master té una duració de dos anys i el seu cost aproximat és de 26.000 euros.

El banc social de “la Caixa”, MicroBank, ha iniciat la comercialització del Préstec Màster Erasmus+, un microcrèdit amb condicions molt avantatjoses per als estudiants que vulguin ampliar la seva formació acadèmica mitjançant un màster en algun país de la Unió Europea o països associats al programa Erasmus+.

El préstec, amb unes condicions significativament millors que les del mercat i d’àgil tramitació, s’emmarca dins dels objectius del Pla Bolonya per incentivar la mobilitat geogràfica dels universitaris, amb la finalitat d’optimitzar la seva formació superior i millorar les seves possibilitats de trobar un lloc de treball.

El Préstec Master Erasmus+ està dirigit a estudiants universitaris espanyols que estiguin inscrits en una universitat europea a nivell de màster, així com també als europeus que es matriculin en un centre universitari espanyol. Cobreix el cost de la inscripció i les despeses vinculades a l’estada al país (manutenció, viatge…) i compta amb una dotació econòmica màxima de 12.000 euros per a màsters de fins a un any de durada i de 18.000 euros en el cas de màsters de més d’un any.

El préstec es concedeix directament al sol·licitant, sense necessitat d’aportar cap tipus d’aval, requerint tan sols acreditar la matriculació en un màster de centre universitari europeu.

La devolució comença un any després de la finalització del màster

Una de les característiques és que no es comença a amortitzar fins un any després d’acabar el curs, moment en el que el préstec es pot retornar en un període de 5 anys en el cas dels màsters de fins a un any, i de 6 anys per als màsters de més d’un any. En qualsevol moment es pot demanar un període de carència de 12 mesos.

S’estableix un tipus d’interès fix durant tota la vida del préstec del 5,15% i no es cobren comissions d’estudi, per amortització anticipada o cancel·lació. Tan sols ha de satisfer-se una quantitat equivalent al 1% del capital sol·licitat en concepte de comissió d’obertura.

Switch to mobile version