Autor Societat
12 Agost 2015 a 10:00

Els residus de la construcció augmenten desprès de 7 anys de descensos consecutius

El 40% s’han gestionat a través de les plantes de valorització

Evolució gestió residus // Imatge cedida per la Generalitat

Evolució gestió residus // Imatge cedida per la Generalitat

El residus de la construcció han augmentat lleugerament desprès de 7 anys consecutius de descensos. El 2014 s’han generat a Catalunya 2,7 milions de tones de residus de la construcció, un 18% més que l’any anterior. El 2006, el creixement del sector de l’edificació i l’obra civil a Catalunya va aconseguir un màxim de generació de residus amb 11 milions de tones, a partir de la crisi, va anar provant descensos fins assolir el mínim l’any 2013. Aquesta ascens indica una lleugera recuperació del sector.

Pel que fa a la gestió dels residus, l’any 2014 s’han gestionat a través de les plantes de valorització 1,1 milions de tones de residus de la construcció, 0,2 milions de tones més que l’any anterior. L’entrada de residus a dipòsits de la construcció també ha augmentat, s’han destinat 1,5 milions de tones.

El 40% dels residus s’han gestionat a través de les plantes de valorització. La valorització va incrementar de forma important l’any 2009 i 2010 amb la implantació del cànon de deposició de residus de la construcció. Però des del 2010 ha anat disminuint tant en percentatge com en valor absolut, influenciat per la suspensió temporal d’aquest cànon i la baixada de tarifes d’abocador.

Switch to mobile version