Autor Articles i estudis
12 Agost 2015 a 18:00

Hi ha automatismes en el cervell humà que reconeixen la jerarquia i la identitat social

Hi ha automatismes en el cervell humà que reconeixen la jerarquia i la identitat social // Imatge cedida per la UPF

Hi ha automatismes en el cervell humà que reconeixen la jerarquia i la identitat social // Imatge cedida per la UPF

La jerarquia social és un principi d’organització omnipresent en les espècies animals. Se sap que alguns individus són més sensibles a la informació jeràrquica que altres, però tot i que s’han aconseguit alguns avenços en la comprensió d’aquest fenomen social, la base neuroanatòmica del procés no havia estat suficientment explorada. Ara se sap que una xarxa neural cerebral està implicada en el reconeixement automàtic de la identitat social.

Un treball  publicat el 29 de juliol  a la revista Journal of Neuroscience per Hernando Santamaría, Miguel Burgaleta i Núria Sebastián, investigadors del Centre de Cognició i Cervell del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, revela els substrats  anatòmics específics del cervell on es duu a terme el reconeixement de l’estatus  i la identitat social.

El reconeixement de la jerarquia social té a veure amb la cognició social

Segons ha explicat Burgaleta, “per aquest experiment, vam dissenyar un entorn jeràrquic simulat en què es demanava a les persones participants que realitzessin una tasca determinada, ja fos situant-se per sobre o per sota de l’escala jeràrquica virtual”.

La resposta de cada individu es va mesurar a partir de la combinació de tècniques que utilitzen potencials evocats (ERPs) amb tècniques de ressonància magnètica espacial d’alta resolució.

Aquest enfocament metodològic va permetre conèixer una nova associació entre neuromarcadors perceptius de jerarquia social,  i morfologia de diverses regions corticals i subcorticals del cervell que s’han trobat implicades, àrees que normalment es relacionen amb processos automàtics de cognició social.

És a dir, la magnitud del reconeixement de la identitat social s’ha vist que està relacionada amb la  morfologia cerebral de l’escorça cingulada posterior, la circumvolució temporal superior, l’ínsula i la circumvolució fusiforme, i el nucli caudat.

“Els nostres resultats són un pas endavant en la nostra comprensió del cervell social humà. El reconeixement primerenc de les jerarquies socials es basa en les propietats estructurals d’una xarxa que està implicada en el reconeixement automàtic de la identitat social”, ha afegit Núria Sebastian, investigadora principal del treball.

Treball de referència:
Hernando Santamaría-García, Miguel Burgaleta i Núria Sebastián Gallés (2015), “Neuroanatomical Markers of Social Hierarchy Recognition in Humans: A Combined ERP/MRI Study”, The Journal of Neuroscience, 29 de juliol, 35(30:10843-10850.

Switch to mobile version