Autor Sanitat
19 Novembre 2016 a 15:00

El conseller de Salut ha presentat al Parlament el document de bases que ha de permetre elaborar el PEAPISC

Pla Estratègic d’Atenció Primària i Salut Comunitària

Toni Comin UB

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha exposat davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya els objectius estratègics del Departament de Salut en relació a l’atenció primària i salut comunitària, que es vol reformar per dotar-la d’una nova orientació més adaptada al present i al futur immediat. “Som davant d’un projecte important, transformador i que ha d’oferir més pes i més potencialitats a l’atenció primària”, ha resumit Comín.
En el marc de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, el titular de Salut ha insistit en què “aquesta nova orientació de fons, de l’atenció primària necessita del consens polític per garantir-ne l’èxit i la continuïtat”. En aquest sentit, Antoni Comín ha convidat els diferents grups parlamentaris a què “participin i ens acompanyin en l’impuls de la reforma de l’atenció primària”.
 
Durant la compareixença, el conseller Comín ha presentat el document de bases per a la reforma de l’atenció primària que ha elaborat el Departament de Salut. Es tracta d’una proposta oberta, que és pas previ a l’elaboració del Pla estratègic d’atenció primària i salut comunitària, que es preveu aprovar el març de l’any que ve, i que es basa en un conjunt de recomanacions aportades des de fa mesos per més d’un centenar de persones, entre professionals assistencials, pacients, societats científiques i altres actors dels sistema sanitari. “Perquè aquest Pla s’ha de fer pel sector i amb el sector”, ha dit.
El document de bases precisa 24 línies estratègiques que assumeix el Departament de Salut entorn 4 grans àmbits: pacte per la Salut, comunitat, professionals i eines per a la transformació. Algunes d’aquestes línies es refereixen a la necessitat de preservar el model per sobre de canvis de govern, connectar les activitats comunitàries en salut i l’activitat assistencial, promoure l’autocura i les decisions compartides amb els pacients i millorar el reconeixement social i professional dels membres dels equips d’atenció primària, fomentant que puguin formar-se més i fer més recerca i docència. D’altres també posen el focus en desenvolupar l’autonomia de gestió d’aquests equips, clarificar la cartera de serveis i desenvolupar plenament el nou sistema de pagament dels serveis d’atenció primària.
24 línies estratègiques que definiran el pla
Aquestes 24 línies es concretaran en diferents objectius operatius que constituiran la base del pla estratègic:
 1. Assolir un pacte polític que superi la confrontació i la instrumentalització partidistes a l’entorn de la sanitat i que permeti preservar les bases del model i el seu desenvolupament i millora, independentment dels canvis de govern que es produeixin.
 2. Implantar de forma plena les activitats de salut comunitària en el nivell assistencial d’atenció primària de salut
 3. Proporcionar la cobertura institucional necessària per facilitar el treball conjunt i l’intercanvi d’informació dels equips comunitaris dels territoris (socials, educatius, sanitaris i altres)
 4. Intensificar el desenvolupament de l’atenció domiciliària en l’atenció primària de salut com a un dels elements claus de la salut comunitària i l’atenció a la cronicitat
 5. Desenvolupar la participació i el treball conjunt amb els agents comunitaris del territori
 6. Promoure l’autocura i les decisions compartides amb els pacients en relació amb la pròpia salut
 7. Millorar el reconeixement social dels professionals d’atenció primària
 8. Millorar el reconeixement professional dels professionals dels equips d’atenció primària
 9. Desenvolupar l’autonomia de gestió dels equips d’atenció primària,  d’acord amb el model de provisió de cada equip
 10. Millorar les condicions laborals dels professionals d’atenció primària
 11. Disposar de la cartera de serveis dels equips d’atenció primària i de les professions que l’integren i donar-li una àmplia difusió
 12. Disposar de la cartera de serveis dels serveis comunitaris de salut 
 13. Implantar un model d’atenció pediàtrica en l’atenció primària que garanteixi l’atenció adequada per als nens en tots els equips d’atenció primària del territori
 14. Desenvolupar plenament el nou sistema de pagament dels serveis d’atenció primària
 15. Millorar l’instrument contractual
 16. Normalitzar la contractació amb l’Institut Català de la Salut
 17. Dimensionar adequadament els recursos humans dels equips d’atenció primària
 18. Ampliar l’oferta de formació per als professionals dels equips d’atenció primària
 19. Optimitzar les funcionalitats de la història clínica d’atenció primària (HCAP)
 20. Posar al servei de tots els professionals un sistema d’informació unificat i amb tecnologia totalment compatible entre els diversos nivells assistencials (sanitaris i no sanitaris) i entitats proveïdores
 21. Adaptar els instruments ofimàtics a la activitat assistencial real dels professionals dels equips d’atenció primària
 22. Preservar els aspectes relacionals del procés assistencial en la utilització de les TIC
 23. Desenvolupar la implantació i utilització dels instruments assistencials que faciliten les TIC
 24. Introduir els canvis legislatius i normatius necessaris per proporcionar la cobertura legal necessari als canvis que comporta la implantació del Pla estratègic d’atenció primària i salut comunitària.

Jornada sobre atenció primària i salut comunitària a la UB
D’altra banda, i en el marc de la jornada sobre atenció primària i salut comunitària que s’ha fet a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona davant de 500 professioals sanitaris, el conseller ha insistit en la necessitat del consens social, polític i del sector per aconseguir l’èxit de la reforma: “Volem fer junts i de manera participada un pla estratègic de reforma de l’atenció primària”. Comín ho ha subratllat durant la presentació, al Paranimf de la Facultat de Medicina, de les recomanacions que han elaborat conjuntament professionals assistencials, pacients, societats científiques i altres actors del sistema sanitari.

El titular de Salut ha destacat que “és una proposta oberta que hauríem de tancar entre tots”, i  alhora ha assenyalat “una de les riqueses d’aquest procés”,  del qual ha indicat que “hi ha diagnòstics diversos i propostes de solucions diverses, però amb un  comú denominador”.

Switch to mobile version