Autor Sanitat
14 Novembre 2016 a 15:00

La detecció i el tractament precoç milloren el pronòstic de l’afectació visual de la diabetis

14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis

Diabetes

Diabetes

Avui, 14 de novembre, se celebra el Dia Mundial de la Diabetis, una data que enguany té com a lema “Ull amb la diabetis” i que vol augmentar la conscienciació sobre la prevalença creixent de la diabetis -sobretot la de tipus 2-, sobre la importància dels estils de vida saludables i l’autocura en la prevenció i en el tractament, reduint així l’aparició de complicacions futures.
Aquest any, en concret, les activitats i els missatges van adreçats a promoure la detecció precoç i el tractament a temps de l’afectació visual de la diabetis, per evitar la pèrdua de la visió. En països industrialitzats, la diabetis és causa important de ceguesa, de malaltia cardiovascular, d’insuficiència renal i d’amputacions, especialment en persones sense un control adequat de la diabetis i del factors de risc cardiovascular. La detecció precoç d’aquestes complicacions de la diabetis forma part del tractament efectiu de la malaltia.
Segons la Federació Internacional de diabetis, dels 415 milions de persones al mon amb diabetis, una tercera part desenvoluparà algun grau de retinopatia diabètica, afectació que pot conduir a la pèrdua de visió i a la ceguesa. En aquests moments més de 93 milions de persones adultes, amb diabetis tindrien una retinopatia. El control adequat de la diabetis juntament amb la detecció precoç poden prevenir l’afectació visual i la progressió a la pèrdua de la visió.
A Catalunya, segons dades de  l’Institut Català de la Salut, un 9% de les persones amb diabetis tipus 2 ateses a l’atenció primària presenten algun grau de retinopatia diabètica. La retinopatia diabètics és un complicació freqüent de la diabetis, que afecta la retina i que en alguns casos pot ocasionar una pèrdua greu de la visió. Com no acostuma a donar molèsties visuals, és molt important que els pacients segueixin revisions oftalmològiques periòdiques. Entre els factors de risc principals per a l’aparició de la retinopatia cal destacar la durada de la malaltia, el mal control de la diabetis i de la pressió arterial.
El Departament de Salut treballa sobre l’estil de vida saludable a través tant del Pla Interdepartamental de Salut Pública |PINSAP| com del Pla Integral de Promoció de la Salut a través de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable (PAAS)  I les activitats que s’impulsen en el marc del Consell assessor de la diabetis.
També, per tal de poder dur a terme la detecció precoç de la retinopatia, a Catalunya es disposa de retinògrafs (càmeres que fan fotos del fons d’ull) distribuïdes per tot el territori i que faciliten l’accessibilitat a la revisió periòdica.
La situació de la diabetis a Catalunya
La diabetis mellitus és un problema creixent de salut pública, tant en els països desenvolupats com en els que estan en vies de desenvolupament. Tant és així que l’Organització Mundial de la Salut ha considerat que la diabetis de tipus 2 constituirà una de les epidèmies del segle XXI. Aquest increment es deu, d’una banda, a l’elevada prevalença dels factors de risc lligats a l’aparició de la diabetis, com són l’obesitat i el sedentarisme i, de l’altra, a l’augment de l’esperança de vida i la reducció de la mortalitat.
A Catalunya el nombre estimat de persones amb diabetis està al voltant de 600.000. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2015, la diabetis afecta al 8,4% de la població de 15 i més anys  (8,8% homes  i 8,0% dones). Augmenta amb l’edat en ambdós sexes, passant de 1’6% de prevalença en el grup d’edat de 15 a 44 anys al 20,5% en la població de 65 i més anys. Pel que fa a l’evolució, la prevalença de diabetis coneguda ha anat augmentant, passant del 4,7% l’any 1994, al 5,7% l’any 2010 i fins al 8,4% l’any 2015. El registre diabetis tipus 1 de Catalunya indica que cada any al voltant de 250 persones menors de 30 anys inicien una diabetis tipus 1.
La diabetis presenta un clar gradient social: les persones amb nivell d’estudis primaris o sense estudis tenen més del doble de probabilitat de patir diabetis respecte la població amb estudis universitaris, tant en homes com en dones. Un 65% de les persones que declaren ser diabètiques són a més hipertenses. El 49,4% presenten excés de pes i un 13% són fumadores.
L’evolució dels factors de risc relacionats a l’aparició de diabetis, com l’obesitat i el sedentarisme, indica que la proporció de persones de 18 a 74 anys amb obesitat (IMC>30) ha passat del 12.8% l’any 1993 al 14,7.0% l’any 2015. La distribució per sexes indica que mentre que el sobrepès afecta més els homes que les dones, l’obesitat afecta ambdós sexes de manera similar.
A Catalunya, l’estudi de control DM-AP mostra que més de la meitat de les persones amb diabetis ateses a l’atenció primària presenten un control òptim de la seva malaltia.
El registre de diabetis de tipus 1 de Catalunya, iniciat el 1987, en permet conèixer les característiques epidemiològiques com, per exemple, la distribució en l’edat d’inici de la diabetis en els infants i joves, entre altres aspectes. Entre 250 i 270 persones menors de 30 anys inicien una diabetis de tipus 1 cada any. El nombre de debuts més alt s’observa entre els 10 i els 14 anys, i coincideix amb la pubertat. Els menors de 5 anys representen el 8-10% del total anual.
El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a activitat principal en la prevenció primària de la diabetis, va endegar el Pla per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS), que en aquests moments compta amb més de seixanta activitats en marxa en quatre àmbits: educatiu, sanitari, comunitari i laboral. Dins del PAAS cal destacar el Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES ) adreçat prioritàriament a persones amb diabetis de tipus 2 ateses a l’atenció primària.
Salut Pública dóna assessorament tècnic i suport econòmic a l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) per a la realització de diferents activitats de sensibilització i informació a la població en general i a les escoles en particular i per a l’organització de les colònies i els campaments d’estiu adreçats a infants i joves amb diabetis.
Activitats del Dia Mundial de la Diabetis 2016
Les entitats de pacients juguen un paper clau en el sistema sanitari del nostre país, per la tasca que desenvolupen i pels valors de motivació, compromís, voluntarietat i solidaritat.
Són diverses les activitats que s’han organitzat per commemorar aquesta celebració al voltant del Dia Mundial, a les més de vint delegacions de l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC): conferències, tallers, taules informatives, caminades, etc. Es poden consultar les activitats arreu de Catalunya al web de l’ADC. Per incentivar la participació i per dinamitzar les xarxes socials durant aquests dies s’ha creat l’etiqueta #diabetis2016.
Switch to mobile version