Autor Societat
22 Juny 2017 a 15:00

2.150.000 euros per 558 projectes d’arreu del territori

Subvencions d’aquest 2017 de la Diputació

 

La Casa Serra, seu de la Diputació de Barcelona

La Casa Serra, seu de la Diputació de Barcelona // Imatge de Wikimedia Commons (Autor: Amadalvarez)

La Diputació de Barcelona destina, aquest 2017, 2.150.000 euros a subvencions de 598 projectes de caràcter social arreu del territori. La corporació ha aprovat la concessió dels ajuts, que rebran entitats sense ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en els àmbits de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania, i de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental.
La Diputació, al servei del benestar de les personesAmb la concessió d’aquests ajuts, la corporació ratifica el seu compromís amb el benestar de les persones des de l’impuls de les polítiques socials, un dels objectius estratègics del seu Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019.

Valoració objectiva i col·legiada

Tots els projectes aspirants han estat valorats pels serveis tècnics de la corporació, en base als criteris objectius que recull la convocatòria.

Els ajuts es destinaran a finançar les despeses que generin els projectes subvencionats durant aquest 2017. Les entitats podran presentar els justificants corresponents fins el 31 de març de 2018.

Dels 2.150.000 MEUR, 1.300.000 € corresponen a projectes relacionats amb l’àmbit de Benestar Social, 500.000 € a Igualtat i Ciutadania i 350.000 € a Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

En l’àmbit de Benestar Social, se subvencinen 411 projectes. Concretament s’han finançat actuacions de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió; activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies; activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social; accions de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves famílies, així com per a la població en general; activitats adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió, i en especial per a la prevenció del consum de drogues; activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i altres de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, l’atenció i el suport a les famílies cuidadores de persones dependents.

En l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, rebran subvenció 147 projectes. S’han finançat actuacions destinades a incorporar la perspectiva de gènere i garantir el dret fonamental de la igualtat de dones i homes i treballar per a l’apoderament de les dones, a l’abordatge integral de la violència masclista i el desenvolupament del treball en xarxa, així com a l’impuls d’accions de sensibilització que promoguin una transformació cultural i destinades al suport en matèria LGTBI.

Pel que fa a l’àmbit de Respir se subvencionen 40 projectes. Es tracta d’actuacions de suport i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat i /o trastorn mental, afavorint la permanència en el seu domicili; i de suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels membres de la família cuidadora.

 

Switch to mobile version