Autor Ensenyament
15 Juny 2017 a 15:00

L’avaluació, un pas més per assolir les competències bàsiques

Les escoles aplicaran el nou model d’avaluació aquest final de curs

avaluacio escolar

El Govern ha aprovat el nou model d’informe d’avaluació per als alumnes de l’educació primària que els centres educatius catalans aplicaran aquest final de curs. L’avaluació per competències té l’objectiu de situar l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge i l’ajuda a ser més competent. Aquest  nou model es basa en les competències bàsiques fixades al currículum i deriva de l’Ordre d’avaluació de l’educació primària aprovada el 2016.
Les famílies estaran informades sobre aquesta avaluació per competències; les novetats en l’informe de final de curs i els diferents instruments per avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes
Per donar a conèixer els continguts i objectius de les avaluacions per competències entre les famílies, el Departament d’Ensenyament ha elaborat un document informatiu que es repartirà als centres.
Les avaluacions abasten els àmbits següents:
Ø  Lingüístic
o   Llengua i literatura catalanes
o   Llengua i literatura castellanes
o   Aranès (a Aran)
o   Llengua estrangera
 
Ø  Matemàtic
 
Ø  Medi natural, social i cultural
 
Ø  Artístic
o   Visual i plàstica, música i dansa
o   Dansa
 
Ø  Educació física
 
Ø  Educació en valors
o   Valors socials i cívics
o   Religió
A final de cicle, 2n, 4t i 6è d’educació primària també s’avaluaran els àmbits d’aprendre a aprendre; autonomia, iniciativa personal i emprenedoria; i digital.
En cadascun dels àmbits, el nou sistema avaluatiu es durà a terme amb els termes següents:
–        Assoliment excel·lent
–        Assoliment notable
–        Assoliment satisfactori
–        No-assoliment
Informes per als centres i per a les famílies
Les famílies estaran informades de l’evolució acadèmica del seu fill a través dels canals de comunicació de què disposen les escoles com: les reunions col·lectives, les entrevistes individuals o els informes escrits.
Pel que fa als informes escrits, al final de cada trimestre el centre fa el seu model propi amb la informació de l’alumne, la seva evolució en l’aprenentatge, els aspectes personals i les mesures de suport, en cas que calgui. A final del curs els centres hauran de formalitzar l’informe oficial on s’explicita el grau d’assoliment de les competències, i que enguany es farà a partir dels nous termes establerts.
Finalment, també s’informa dels diferents documents oficials d’avaluació existents: l’expedient acadèmic, l’acta d’avaluació de final de curs, l’historial acadèmic de l’educació primària, l’informe individualitzat de final d’etapa i l’informe personal per trasllat durant el curs en cas de trasllat de centre.
Switch to mobile version