Autor Societat
2 Juliol 2017 a 18:00

Celebració de la II Jornada de postcollita de cítrics

Es parlà sobre els reptes i problemes en la exportació

irta citrics

La jornada tècnica que es va celebrar el passat dimarts 27 de juny a Alcanar (Lleida) va comptar amb una taula rodona d’experts del sector en la que van debatir sobre els reptes i les principals problemàtiques que es troben les empreses en el moment d’exportar a mercats llunyans. D’una banda, la distància amb aquests destins, que implica transports de més de 35 dies per anar a mercats com Xina, per exemple, i on la qualitat de la fruita se’n veu ressentida (podridures, qualitat organolèptica del fruit, etc.); així com les exigències dels protocols de fred, que entren en conflicte amb la naturalesa intrínseca dels cítrics, apareixent en determinades varietats els danys per fred (escaldat, picat, etc.) quan el període de transport a baixa temperatura és elevat.

A més, en aquesta jornada s’ha comptat amb la presència del Dr. Joseph Smilanick, que va ser durant molts anys investigador del USDA i ara és assessor referent en el sector de la postcollita de cítrics a Califòrnia. Ell va presentar dues ponències:

1. Principis d’higiene i desinfecció en centrals citrícoles: donar una panoràmica de la citricultura en aquella zona i de les estratègies que s’estan duent a terme per minimitzar les pèrdues per podridures a postcollita. Concretament, se centrarà en la importància d’utilitzar desinfectants a les empreses citrícoles per tal de minimitzar la pressió d’inòcul a postcollita i, per tant, el risc d’infecció de la fruita en aquesta etapa del procés. Així mateix, va explicar els darrers estudis realitzats en l’ús de desinfectants aplicats a camp, previs a la recol·lecció (com l’àcid peracètic) que han reduït la incidència de podrits durant la conservació/comercialització de la fruita. No obstant, cal tenir en compte altres factors que poden limitar el seu ús, com l’aparició de taques a la pell en determinades varietats sensibles.

2. Estratègies en postcollita actuals pel control de podrits a Califòrnia: explicà les pautes de maneig per aquella fruita que no pot rebre un tractament fungicida immediatament després de la collita, per saber com i fins quan de temps podem conservar-la per a que el tractament postcollita segueixi essent efectiu.

D’altra banda, la Dra Pilar Plaza, del Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA, va presentar resultats en relació a la importància de verificar in situ els tractaments postcollita per al control de podridures per tal d’optimitzar-ne la seva eficàcia. Habitualment els diferents productes fungicides de què disposen les empreses s’avaluen en condicions de laboratori, que solen ser condicions de tractament ideals (recobriment total del fruit, solució fungicida neta, etc.). Però la realitat és que cada empresa té unes condicions d’aplicació molt particulars i úniques, com el disseny dels equips d’aplicació (drénxer, mòduls de pulverització a la línia, enceradora, etc.), els paràmetres de tractament (temps, temperatura, pH), etc. Tot això farà que una mateixa estratègia postcollita en quant a productes i dosi pugui ser molt efectiva en una empresa, i totalment ineficient en una altra. Per aquest motiu, és imprescindible que cada empresa conegui l’eficàcia real que s’aconsegueix en les seves característiques particulars.

Switch to mobile version