Autor Sanitat
23 Novembre 2017 a 10:00

Salut impulsa el diagnòstic precoç del VIH i les hepatitis

Per avançar l’accés al tractament i evitar-ne transmissions

cartell sida cartell sida cartell sida

Fins al 24 de novembre, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) de la Generalitat se suma –un any més– a la Setmana Europea de la prova del VIH i les hepatitis per impulsar-ne el diagnòstic precoç i ho fa mitjançant el Programa de prevenció, control i atenció al virus d’immunodeficiència humana (VIH), les infeccions de transmissió sexual (ITS) i les hepatitis víriques.
D’aquesta manera, Salut Pública vol sensibilitzar a la població general de la importància de promoure la detecció precoç d’aquestes malalties i d’incentivar la realització d’aquestes proves a les persones que han estat exposades a situacions de risc. En l’actualitat el nombre de persones infectades pel VIH a Catalunya és d’unes 33.600, mentre que les infectades pel virus de l’hepatitis C seria d’unes 40.000. A més, entre el 25% i el 45% de les persones infectades ho desconeixen, cosa que pot provocar problemes per l’accés tardà als tractaments i el risc de transmissió a d’altres persones.
Aquestes proves són voluntàries, confidencials i gratuïtes i es poden sol·licitar al metge o metgessa d’atenció primària, a les farmàcies acreditades, així com també a la Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual de Drassanes i a 12 entitats comunitàries d’ajuda a la prevenció del VIH.

Detecció del VIH a oficines de farmàcia
Durant l’any 2016, a les farmàcies acreditades per realitzar el test de diagnòstic ràpid del VIH es van realitzar 3.527 proves, amb una taxa de proves reactives del 1%. Actualment hi ha un total de 128 farmàcies arreu de Catalunya que ofereixen aquest test ràpid.
Detecció del VIH i VHC en l’àmbit comunitari i sanitari
A Catalunya, hi ha 12 centres d’entitats comunitàries que, amb el suport tècnic i econòmic de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), fan la prova del VIH de manera voluntària, gratuïta i confidencial. L’any passat es van realitzar 12.654 proves del VIH amb una taxa de proves positives del 1,8 %. En els darrers anys, l’experiència en aquesta xarxa de centres s’ha traslladat a Europa mitjançant dos projectes (COBATEST i EURO HIV EDAT) finançats per la Unió Europea i coordinats pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), adscrit a l‘ASPCAT.
En l’àmbit sanitari, tots els metges d’atenció primària poden sol·licitar les proves per diagnosticar el VIH i les hepatitis, però hi ha CAP de Catalunya que enguany (del 20 al 24 de novembre) també se sumen a la Setmana Europea de la realització d’aquests test ràpids, com és el cas per exemple, dels CAP Adrià, Bon Pastor, Chafarinas, Drassanes, Manso, Maragall, Sant Andreu i Sants a la ciutat de Barcelona.
D’acord amb les dades del CEEISCAT, el nombre de proves de VIH convencionals realitzades a la xarxa de laboratoris hospitalaris i d’atenció primària durant l’any 2016 va ser de 317.912.
 
El VIH i el VHC  a Catalunya
L’any 2016, la taxa provisional de diagnòstic de VIH, corregit pel retard de notificació, va ser de 10,9 casos per 100.000 habitants, mantenint-se globalment estable. El 86% (674) dels diagnòstics de VIH notificats l’any 2016 van ser d’homes, amb una mitjana d’edat de 37 anys i un 42% en persones immigrants. Pel que fa a la via de transmissió, el 62% va ser d’homes que tenen sexe amb altres homes.  Dels 517 diagnòstics de VIH declarats l’any 2016 que constava informació sobre el recompte de limfòcits CD4, el 43% dels casos complien criteris de diagnòstic tardà, que és superior en les persones de més de 55 anys d’ambdós sexes. Pel que fa als diagnòstics notificats pel VIH, des de l’any 2001 i fins a finals de 2016, se n’han notificat un total de 12.665 casos. L’any 2016  la taxa de casos de sida va ser d’1,3 casos per 100.000 habitants. Des de l’inici de l’epidèmia l’any 1981 i fins a finals de 2016, s’han notificat un total de 17.374 casos de sida a Catalunya.
 
L’hepatitis C disposa d’un tractament eficaç per via oral ben tolerat i que, amb una mitjana de 12 setmanes, pot curar la malaltia. A Catalunya ja s’han beneficiat d’aquest tractament més de 14.000 persones amb una taxa de resposta de curació del 94%.
Però el verdader repte es troba en la població oculta, persones que desconeixen que estan infectades, ja que la hepatitis C és una malaltia silent, que durant força anys pot ocasionar pocs símptomes físics. Aquest és el cas de les persones que s’injecten drogues, la població immigrant de països endèmics com ara els països de l’Est, la península d’Hindustan o els països subsaharians i les persones que tenen relacions sexuals de risc, sobretot si són VIH positiu. Aquestes poblacions presenten les prevalences més altes d’infecció i es necessita estimular el cribratge i la derivació a l’especialista per ser tractades.
Beneficis individuals, socials i econòmics
La Setmana Europea de la prova del VIH i de les hepatitis 2017 promou la prevenció d’aquestes malalties i incentiva la realització de les proves per tal que més persones amb VIH i/o hepatitis  coneguin la seva situació i es redueixi el diagnòstic tardà. Així, s’anima els grups més vulnerables a fer-les, als professionals de la salut a oferir-les, a les entitats comunitàries a difondre-les i a conscienciar els polítics dels beneficis individuals, socials i econòmics que comporta.
Switch to mobile version