Autor Articles i estudis
7 Gener 2018 a 12:00

Un estudi analitza l’impacte de les revistes mèdiques a la premsa generalista

Hospital del Mar // Imatge Web IMIM

Hospital del Mar // Imatge Web IMIM

La medicina s’ha convertit no només en un assumpte del màxim interès per a una societat preocupada per la seva salut, sinó també en el paradigma de la ciència per a molts ciutadans. El que publiquen les revistes mèdiques més importants interessa, i molt, als ciutadans, i per això els mitjans generalistes els presten una atenció destacada.

Un article publicat en accés obert al BMJ Open ha estudiat el ressò mediàtic que tenen les quatre principals revistes mèdiques a la premsa generalista, una nova manera de quantificar i conèixer l’impacte que tenen aquests treballs acadèmics més enllà de les revistes especialitzades.

Aquest estudi mostra que la premsa anglosaxona informa tres vegades més que l’europea sobre allò que es publica a les principals revistes científiques de medicina, així com també un biaix nacional a la premsa nord-americana i britànica. Gonzalo Casino, professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra,  és el primer autor d’aquest treball que ha publicat juntament amb Roser Rius i Erik Cobo,  professors del Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

“El major ressò que tenen les revistes mèdiques a la premsa nord-americana i britànica és conseqüent amb el lideratge científic i periodístic d’aquests dos països”, assenyala Casino. “No només són nord-americanes o britàniques les quatre revistes mèdiques analitzades, que són les quatre de major impacte científic, sinó també moltes de les que estan entre les 100 primeres, com també són d’aquests dos països bona part dels autors que publiquen en elles “.

El treball va consistir en l’anàlisi de contingut de 22 diaris de 14 països, categoritzats en quatre regions: EUA; Regne Unit; un tercer grup d’àmbit occidental que inclou la resta d’Europa, Austràlia, Nova Zelanda i Canadà i, finalment, un quart grup amb els mitjans de la resta del món, per al període 2008-2015. Les quatre revistes mèdiques considerades per aquest treball han estat: les nord-americanes New England Journal Medicine i  JAMA, i les britàniques The British Medical Journal The Lancet.

“El més sorprenent d’aquest estudi no és que el New York Times sigui el diari que més atenció presta al que publiquen les revistes mèdiques, sinó el biaix nacionalista que s’observa en la premsa nord-americana i britànica, especialment en aquesta última”, subratlla Casino.

“Podem pensar que la ciència és un assumpte internacional, però diaris com The GuardianThe Times i el Daily Telegraph pràcticament només es fan ressò de les publicacions britàniques, ignorant revistes nord-americanes tan rellevants com el New England o el JAMA”. I afegeix: “Aquest factor nacional que hem identificat mereix estudiar-se més a fons”.

Els autors d’aquest treball suggereixen que les revistes científiques més internacionals, és a dir, les més proclius a publicar treballs d’investigadors de nacionalitat diferent de la de la revista, com és el cas de The Lancet, són així mateix les que tenen un major impacte en la premsa internacional.

Un dels aspectes destacables d’aquest treball és que posa en valor el concepte de cita periodística per estudiar l’impacte social que tenen les publicacions científiques més enllà de la pròpia comunitat científica. “L’anàlisi de cites periodístiques podria ajudar-nos a avaluar l’impacte periodístic i la popularitat de les publicacions científiques, i comprendre millor les característiques del periodisme mèdic”, escriuen els autors en el treball publicat en el BMJ Open.

Compte de Gonzalo Casino en  Twitter  @gonzalocasino

 Article de referència:

Gonzalo Casino, Roser Rius, Erik Cobo (2017) “National citation patterns of NEJM, The Lancet, JAMA and The BMJ in the lay press: a quantitative content analysis “, publicat en accés obert al BMJ Open, novembre 2017.

Switch to mobile version