Autor Societat
4 Agost 2018 a 15:00

Tendència d’ocupació turística a la baixa respecte el 2017

Segons l’Enquesta Flaix del Laboratori de Turisme de la Diputació

Enquesta Flaix juliol-18// Foto: diba

Enquesta Flaix juliol-18// Foto: diba

 

D’acord amb l’Enquesta Flaix d’ocupació turística als allotjaments de l’entorn de Barcelona, que realitza el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, les dades mostren un mes de juliol per sota el 2017, amb reduccions en les quatre tipologies d’allotjaments que s’analitzen com son establiments hotelers, apartaments turístics, turisme rural i càmpings, amb resultats desiguals segons la comarca. Si bé aquestes dades posen de relleu un retrocés respecte el 2017, la sèrie històrica mostra que aquestes estan aliniades amb les del 2016.

Pel que fa a dades d’ocupació en els diferents sectors, destaca el comportament positiu als establiments hotelers de les comarques de l’interior, especialment l’Anoia, que ha tingut un increment del 25,4%, i el Berguedà amb un increment del 20,1%. També destaca el Vallès Occidentals, que assoleix la segona ocupació més alta a l’entorn de Barcelona, just pel darrera del Baix Llobregat, ambdues amb un índex de més del 88%. Per contra, les reduccions més destacades, d’entre quatre i cinc punts, es registren al Garraf i el Maresme, comarques que conjuntament representen el 60% del total de places de l’entorn, amb una ocupació per sobre del 80%.

El turisme rural té una baixada respecte el 2017 de 7,7 punts, situant-se amb una ocupació mitjana del 58,9%, però que és superior als valors de la resta de la sèrie 2010-2018. La comarca amb més bon comportament ha estat l’Alt Penedès, que també presenta la mitjana ocupacional comarcal més alta del període, que ha arribat al 67,1%.

També ha disminuït l’ocupació en càmpings respecte el 2017, concretament de 6,6 punts. Aquest descens ha estat generalitzat tant a la costa com a les comarques d’interior, amb una ocupació mitjana de 62,5%.

Finalment, els apartaments turístics presenten un comportament similars als de càmpings, amb reduccions de 6,1 punts, amb una pèrdua generalitzada d’ocupació totes les comarques, registrant un índex d’ocupació de places del 76,6%.

Adjunt document Enquesta Flaix juliol 2018

Informe_Flaix_juliol_18

 

Switch to mobile version