Autor Articles i estudis
13 Novembre 2018 a 18:00

Un cercador de persones basat en l’equitat i en la igualtat d’oportunitats

Cercador persones UPF// Imatge Pixabay, CC0 Creative Commons

Cercador persones UPF// Imatge Pixabay, CC0 Creative Commons

Els cercadors de persones són cada vegada més habituals en la selecció de personal, per trobar treballadors autònoms o fins i tot per localitzar companys o amistats. En la cerca de persones sovint s’utilitza l’algorisme de classificació top-k i el nombre de candidats que s’adapten a una cerca acostuma a ser elevat, de manera que moltes vegades els usuaris no es fixen en la totalitat de la llista. A més, de manera convencional, aquestes llistes estan classificades en ordre descendent en funció d’algun aspecte relatiu a la qualitat dels ítems (per exemple, anys d’experiència o educació, etc.).

El proper 15 de novembre, en el marc de la 5a. Conferència del Data Transparency Lab (DTL) a Telefonica Barcelona, Carlos Castillo, coordinador del Grup de Recerca Web Science and Social Computing (WSSC) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), farà una presentació pública d’una eina que implementa l‘algorisme FA*IR que fomenta justícia i equitat d’oportunitats en els cercadors de persones. La Conferència reunirà els millors investigadors, tecnòlegs, legisladors i representants de la indústria per posar en comú els avenços en l’ètica de la Intel·ligència Artificial.

FA*IR es va presentar per primer cop en el marc del Data Transparency Lab 2017 i els resultats de la recerca en la comunicació “FA*IR: A Fair Top-k Ranking Algorithm”, en el congrés CIKM 2017, celebrat del 6 al 10 de novembre a Singapur.

“El que mostraré ara a la 5a. Conferència del DTL és com qualsevol desenvolupador pot incorporar FA*IR dins d’un cercador que estigui construït amb Elasticsearch”, comenta Castillo. Això ha esta possible gràcies a la col·laboració de la UPF amb Eurecat, ISI Foundation (Torí, Itàlia) i Technische Universität (TU, Berlin, Alemanya).

FA*IR és un algorisme electrònic pensat per a cercadors en què els elements cercats són persones. Amb l’ajut de 50.000 euros obtingut del Data Transparency Lab 2017 s’ha pogut implementar FA*IR a una de les eines de cerca de persones més emprada avui dia: Elasticsearch.

“En cerques de feina, el reclutador pot cercar per diferents paràmetres: paraules clau, perfil… i obtenir un llistat de persones d’acord amb la selecció demanada. La novetat que aporta aquest algorisme és que incorpora una política d’acció positiva que assegura que, en tots els resultats obtinguts segons la cerca demanada, hi hagi persones que pertanyin a grups amb algun tipus de desavantatge, minoritaris o protegits i, a més, assegura que la presència d’aquestes persones no es limiti només a les últimes posicions del rànquing de candidats”, afegeix Castillo.

Switch to mobile version