Autor Ensenyament
29 Novembre 2018 a 15:00

XXIX Fòrum local d’Educació “El treball amb les famílies des del món local”

Les famílies, protagonistes del XXIX Fòrum local d’Educació

Forum Local Educació families// Foto: diba

Forum Local Educació families// Foto: diba

“El debat sobre la transformació educativa interpel·la també les famílies”. Amb aquestes paraules, el diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, va obrir el XXIX Fòrum local d’Educació “El treball amb les famílies des del món local”, organitzat per la Diputació de Barcelona, i que va tenir lloc a l’Auditori de la UPF de Barcelona, recordant que conceptes com els entorns d’aprenentatge, l’educació a temps complet, les estratègies contra l’abandonament prematur… també interpel·len les famílies, entenent que aquestes són protagonistes dels itineraris educatius.

Homet va argumentar davant les prop de dos-centes persones que hi van assistir, que és un bon moment per reflexionar sobre les famílies en el context educatiu, i sobre quines habilitats i competències reforcen el seu paper a l’hora d’afrontar positivament l’educació dels nois i noies, quines són les seves necessitats, els seus neguits i les seves expectatives.

El XXIX Fòrum local d’educació vol esdevenir una oportunitat per reflexionar sobre quines actuacions es poden emprendre des del món local per millorar la capacitació i acompanyament de les famílies. Aprofundir en quin és el seu paper en una educació compartida i debatre al voltant dels conceptes que poden millorar la seva funció educativa: participació i governança, transicions, el paper del lleure i el fora-escola, l’orientació en les transicions, la planificació i la lluita contra la segregació escolar…

Abans de presentar els continguts del Fòrum, Homet va recordar que “el coneixement d’aquestes derivades ens ha de permetre a les administracions poder dissenyar estratègies d’intervenció més acurades a les seves necessitats”, paraules que van precedir a la primera ponència de la trobada, la del psicòleg, educador i periodista, Jaume Funes.

En la seva ponència “Polítiques que fan possible fer de mares i pares”, Funes va reflexionar al voltant de diferents idees com: la importància de centrar els esforços en oferir més oportunitats als infants, les estratègies per ajudar sense incapacitar les famílies, com actuar en els moments de crisi familiars, com posar en marxa espais familiars sostenibles i d’intercanvi entre iguals, van ser algunes de les seves principals reflexions.

La taula rodona “Dimensions de la funció educativa de les famílies” amb Silvia Blanch, doctora en Psicologia de l’Educació de la UAB; Marta Comas, doctora en sociologia de l’educació i investigadora en l’àmbit de la participació de les famílies a l’escola;  i Antoni Tort, catedràtic de Pedagogia a la UVic-UCC, va abordar temes com la diversitat de famílies, la importància de l’entorn i dels agents educatius com les AMPA, la importància de posar en marxa actuacions que tinguin present el context en el que seran aplicades i la necessària coordinació i comunicació entre pares i mares i entre tots els agents educatius, entre d’altres.

Després de l’exposició de les principals conclusions de l’avaluació del Catàleg d’activitats de suport a la funció educativa de les famílies, a partir de la qual la Gerència de Serveis d’Educació està formulant un catàleg que respongui millor a les necessitats de les famílies, va començar la taula final del Fòrum, coordinada pel gerent de serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, Jordi Plana, en la que representants d’AMPA, experts en educació i famílies i representants electes dels món local van reflexionar sobre els “Projectes, iniciatives i polítiques públiques. Què funciona i que cal millorar des de l’àmbit local”.

La cloenda de la trobada va anar també a càrrec del diputat Homet, en la que va recordar que les famílies tenen projectes i itineraris vitals que “transiten per espais educatius compartits i per temps educatius més enllà de l’escola”. Per aquest motiu, va concloure Homet “els ajuntaments han de generar projectes educatius de ciutat, que esdevenen el punt de trobada perfecte entre el projecte educatiu de país i els projectes dels centres educatius. Un espais que les famílies cal que reconeguin com a seu”. Finalment, Homet va afirmar que “no podem repensar avui l’educació sense el propòsit educatiu de les famílies”.

 

Switch to mobile version