Autor Societat
16 Desembre 2018 a 18:00

Guia jurídica orientativa sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les administracions locals

Guia comunicacio No Sexista// Foto: diba

Guia comunicacio No Sexista// Foto: diba

El diputat d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Antoni Garcia, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, i la presidenta de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació i alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, han presentat avui a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, la Guia jurídica orientativa sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les administracions locals, fruit de la col·laboració entre l’Observatori, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

La guia té per objecte establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comunicatives municipals. Així, ofereix unes pautes sobre l’ús d’una comunicació no sexista aplicables als ajuntaments, als organismes autònoms, les societats mercantils i la resta d’entitats vinculades o dependents dels ajuntaments.

Durant la presentació, Garcia, Díaz i Balada s’han felicitat per la feina coordinada entre les tres institucions en l’edició de la guia. En aquest sentit, el diputat d’Igualtat i Ciutadania, Antoni Garcia, ha afirmat que “treballem en una mateixa direcció per donar eines als municipis i acabar amb el sexisme i el masclisme”.

Per la seva part, la presidenta de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, Pilar Díaz, ha assegurat que amb la nova publicació “aconseguirem que els ajuntaments la incorporin en les seves ordenances municipals i així tindran instruccions per actuar de manera més ràpida i efectiva”.

La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha destacat que “la guia serà una bona pràctica per a totes les administracions del país per erradicar la comunicació sexista i, especialment, per a les administracions locals, que són les més properes als ciutadans”.

La nova publicació aconsella a les administracions locals d’emprar un llenguatge no sexista en tota la documentació escrita, gràfica, audiovisual, en l’atenció personal i en els mitjans de comunicació.

L’ús no sexista del llenguatge s’ha de fer tant en el format tradicional (documents destinats a la seva impressió o edició en suport paper) com en els documents que integren l’administració electrònica; en el sentit més ampli i en els diferents formats actuals o futurs; així com, els destinats a ser emprats en les diverses plataformes i canals digitals on es suporten aquests formats (webs, portals web, aplicacions per a mòbils i tauletes, xarxes socials, entre d’altres).

Aquesta guia està adreçada a les persones físiques i/o jurídiques de tota mena que es relacionin amb l’Administració local com a conseqüència de l’exercici de les activitats de policia, foment o d’obres i serveis. També per a tota mena d’entitats que es relacionin amb els ajuntaments per raó de l’atorgament de llicències administratives, ajuts públics, contractes públics i de gestió de serveis públics. Així mateix, és d’aplicació a les persones titulars i/o usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions que afecten a la via, els espais, els béns, els serveis públics i l’interès general local.

Els ajuntaments poden promoure l’adopció dels corresponents acords per tal d’incorporar les pautes d’aquesta guia en els convenis interadministratius i els convenis intraadministratius que subscriguin.

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació és una associació d’ajuntaments i una iniciativa pionera a Catalunya endegada el setembre del 2000 per iniciativa de cinc Consells de Dones del Baix Llobregat i Drac Màgic (Cooperativa Promotora dels Mitjans Audiovisuals). Actualment 29 ajuntaments de Catalunya en formen part.

L’Observatori té per objectiu reforçar els mecanismes per a evitar l’androcentrisme i erradicar el sexisme en l’àmbit de la comunicaciósocial en els municipis que hi formen part així com denunciar la utilització indeguda de la imatge de les dones als mitjans de comunicació, donant eines a la ciutadania per poder elaborar una contestació i reflexió crítica davant dels continguts sexistes i discriminatoris en la comunicació.

Guia_comunicacio_no_sexista_document

 

Switch to mobile version