Autor Economia
9 Desembre 2018 a 18:00

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 2,3% interanual

Al tercer trimestre del 2018

Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat

Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), els productes d’alta tecnologia són els únics que han augmentat les vendes a l’estranger al tercer trimestre (2,3% interanual). Les exportacions dels productes de nivell tecnològic mitjà baix han disminuït un 6,1%, seguides de les de nivell mitjà alt (-2,2%) i les de baix contingut tecnològic (-0,7%).
Les exportacions d’alta tecnologia, que representen el 10,7% del total d’exportacions industrials, han assolit un valor de 1.690,3 milions d’euros al tercer trimestre (2,3% interanual). L’augment de les exportacions es deu a l’increment de les vendes dels productes farmacèutics (3,6%), ja que en la resta de productes han disminuït. Les vendes a països de la Unió Europea han augmentat (8,8%), però les destinades a la resta del món han disminuït (-4,1%).
Les vendes a l’estranger dels productes industrials de nivell mitjà alt han assolit un valor de 7.430,5 milions d’euros al tercer trimestre del 2018, xifra que suposa una disminució del 2,2% interanual, fet que no es produïa des de feia quatre anys. Aquesta dada s’explica bàsicament per la disminució de les vendes del grup Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (-7,5%), ja que els Productes químics han augmentat un 4,7% i la resta de productes, un 17,5%. Per àrees geogràfiques, destaca que la caiguda es concentra en les vendes a la Unió Europea (-7,3%), ja que les destinades a la resta del món han augmentat (8,2%).
Les vendes a l’exterior dels productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 2.357,9 milions d’euros) han disminuït un 6,1% interanual. Aquesta dada s’explica bàsicament pel descens de les exportacions destinades fora de la Unió Europea (-14,8%), ja que les exportacions a la Unió Europea han disminuït un 1,1%.
Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 4.349,9 milions d’euros, han disminuït lleugerament, un 0,7%, en relació amb el tercer trimestre de l’any anterior. Per àrees geogràfiques, la disminució de les vendes a la Unió Europea (-2,4%) ha estat compensada parcialment per l’augment de les vendes a la resta del món (2,9%).
Les importacions de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 12,2% interanual
Al tercer trimestre del 2018, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 19.172,4 milions d’euros, xifra que representa un creixement interanual del 6,3%. Les compres a l’estranger han augmentat en tots els nivells tecnològics, encapaçalades pels productes de nivell mitjà baix (17,8%) i pel nivell alt (12,2%). Per àrees geogràfiques, l’augment de les compres ha estat pràcticament generalitzat  i destaca l’increment de les compres fora de la Unió Europea tant de productes d’alt contingut tecnològic (22,4%) com de nivell tecnològic mitjà baix (26,3%).
Switch to mobile version