Autor Economia
15 Abril 2019 a 10:00

“Per un blindatge de la inversió pressupostada en infraestructures”

Informe elaborat per PIMEC

josep gonzalez plataforma Pymes// Foto: pimec

josep gonzalez plataforma Pymes// Foto: pimec

L’Observatori de PIMEC ha elaborat un informe sota el títol ‘Per un blindatge de la inversió pressupostada en infraestructures’, que exposa els conceptes pressupostaris bàsics i analitza la situació actual de les infraestructures, les seves mancances i els incompliments en aquesta matèria al llarg del temps. En aquest sentit i amb motiu de les pròximes eleccions generals del 28 d’abril, l’entitat insta al pròxim Govern espanyol a garantir l’execució de les inversions pressupostades en infraestructures a Catalunya i, front de la seva impossibilitat d’aplicació, es demana que el diner pressupostat es pugui derivar a la Generalitat per procedir a la seva efectivitat.Aquest document també destaca la necessitat que aquesta inversió tingui una correspondència real amb el pes demogràfic i econòmic de Catalunya, i amb la seva previsió de creixement. A més, l’informe proposa tot un seguit de mesures concretes per corregir aquesta situació. Entre altres:

– Establir garanties d’execució de les inversions de l’Estat, tant a Catalunya com a la resta de territoris de l’Estat. Una possibilitat relativament senzilla de resoldre-ho seria incorporar a la Llei General Pressupostària (L.47/2003) una disposició per garantir que s’acompleixi un percentatge mínim de les inversions pressupostades, tot derivant la part no executada a les comunitats autònomes.
– Executar les inversions un cop pressupostades. La mitjana  d’execució del Ministeri de Foment dels darrers 17 anys és del 77,7% del pressupostat. Cada any s’ha deixat d’executar el 22,3% del que estava pressupostat, és a dir, que pràcticament és com si cada quatre-cinc anys la inversió fos igual a 0.
– Complir els compromisos adquirits de manera ferma. La Disposició Addicional Tercera (DA3) de l’Estatut de 2006, relativa a les inversions entre 2007 i 2013, no s’ha acomplert.
Switch to mobile version