Autor Ensenyament
15 Juny 2019 a 10:00

20.603 aspirants comencen avui les oposicions als cossos docents

Es preveu que el procediment selectiu finalitzi abans del 31 d’octubre

oposició cossos docents// Foto: Conselleria Educació

oposició cossos docents// Foto: Conselleria Educació

Un total de 20.603 aspirants començaran avui el concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents. D’aquests, 20.254 (98,3%) són candidats d’ingrés lliure, que hauran d’entregar la proposta d’organització d’una assignatura al llarg d’un curs, que hauran de defensar davant del tribunal a partir del dia 22 de juny. El Departament d’Educació va convocar el passat mes de gener 5.005 places de les especialitats del cos de mestres, del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional. Es preveu que el procediment selectiu finalitzi abans del 31 d’octubre.

En aquesta convocatòria s’ha invertit l’ordre de les dues proves que formen part del procés selectiu. Per això, per primera vegada les oposicions a professorat comencen amb la presentació de l’organització d’una assignatura, que és l’anomenada programació, que inclou com explicarien un mínim de sis unitats didàctiques. Després, els candidats hauran de defensar la programació i una de les unitats davant del tribunal. Això permetrà valorar, de tots els aspirants, la capacitat de desenvolupar un currículum per competències i de fer propostes d’activitats en què tot l’alumnat sigui protagonista actiu del procés d’aprenentatge. També permetrà valorar la competència comunicativa com a aspecte clau en la funció docent.
 
Més puntuació per la part pràctica
Els candidats que superin la primera prova duran a terme la segona, consistent en un cas pràctic i el desenvolupament d’un tema.  En aquest sentit, es continuarà amb la línia iniciada en la darrera convocatòria d’oposicions de ponderar el cas pràctic amb un 70% de puntuació, en què hauran de resoldre una situació real que se’ls plantejarà, i un 30% pel desenvolupament d’un tema. Es vol així minimitzar la part memorística i valorar més la part pràctica, on s’ha de demostrar la capacitat d’aplicar els coneixements de l’especialitat docent en situacions d’ensenyament i d’aprenentatge. Així doncs, l’objectiu del Departament d’Educació és identificar entre els candidats als aspirants que més reflecteixen els conceptes de competències bàsiques i de qualitat pedagògica, més enllà de l’estricta memorització.
Un total de 182 tribunals
En aquest procediment un total de 182 tribunals arreu de Catalunya seran els encarregats de qualificar les proves. Estan distribuïts de la següent manera:
Territori
Nombre de tribunals
Consorci d’Educació de Barcelona
44
Tarragona
27
Girona
22
Vallès Occidental
21
Baix Llobregat
16
Maresme-Vallès Oriental
14
Lleida
13
Barcelona Comarques
10
Catalunya Central
9
Terres de l’Ebre
6
A banda dels aspirants d’ingrés lliure, també participen en el procés 165 funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2 que volen accedir a un cos de grup superior i 184 funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos. A aquests candidats avui se’ls informarà de quan durarà la prova, que consistirà en l’exposició oral d’un tema i una cas de contingut pràctic.
El passat curs es van convocar 2.000 places d’oposicions. Amb aquestes 5.005 noves places es podran estabilitzar les plantilles dels centres i reduir la interinitat entre els docents. Fins el 2023 es convocaran un total de 15.658 places d’oposicions a Catalunya d’estabilització.
Switch to mobile version